Eтапи в усвояването на езика


Категория на документа: ДругиБиблиография:

Илияна Кръпова 2000: Лекции по езикознание. Пловдив. с. 251-267.
Колева-Златева 2000: Лексикалната диахрония на езика през призмата на детската реч. В.Търново
Божидар Ангелов 1994: Детето и светът - между езика и речта. София. УИ"Св. Кл. Охридски"
Бурова 2010: Детска реч. Теории на нейното развитие. Етапи и процеси при усвояването на езика от детето. Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Палмира Легурска: Полисемията в рамките на структурно-семантичното и когнитивното изследване на лексиката
Интернет статия: Езикознанието, наука на езика
Интернет статия: Основни положения на когнитивната лингвистика. Четвърти раздел
Валентина Колева 1999: Методика на обучение по български език. Велико Търново

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Eтапи в усвояването на езика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.