Изчислаяване на импулсен трансформатор за еднотактен DC/DC преобразувател


Категория на документа: ДругиПриема се, че при импулсния трансформатор загубите са приблизително еднакви в магнитопровода и в намотките т.е.:

= 0,752 = 0,38 W
4. Избор на работна индукция: Извършва се от каталог на "EPCOS" и този избор става от специфичните загуби в материала рV или по работна честота.

PV mat = 0,380,33*0,8*3020

PV mat = 477 W

KHIST - корекционен коеф. на подмагнитване

КFORM - отношение на загубите при импулсен и синусоидален режим

Избираме ∆В = 170 mT

5. Изчисление броя на навивките на първичната намотка

tON = 0,7*150000 = 14 µS

N1= 249*14*10-6170*10-3*52,5*10-6 ≈ 390 намотки
6. Изчисление броя на навивките на вторичните намотки

N 21= 7+2249-6*10,7*390 ≈ 21 намотки
N 22= 15+2249-6*10,7*390 ≈ 39 намотки

- напрежение в отпушено състояние на изправителните високочестотни диоди. Взема се от каталог, = 2 v.

- пад на напрежение върху ключовия елемент и върху първичната намотка, = 6 V.
7. Изчисление на тока в първичната намотка
[H]
L1 = 1750*10-9*3902 = 0,27 [H] = 270 mH
- макс. индуктивност на първичната намотка
[A]
IMAG = 249*14*10-60,27 = 12,9 mA

- ток на подмагнитване
[A]
I1MAX =( 21390*0,25 + 12*12*10-3) + (39390*0,1 + 12*12*10-3) = 35 mA
Изчисление на Ieff на първичната намотка

,[A]

Ieff1= 0,4*0,035 = 22 mA
8. Изчисление на Ieff на вторичните намотки

,[A]

Ieff21= 0,4*0,25 = 150 mA

[A]Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчислаяване на импулсен трансформатор за еднотактен DC/DC преобразувател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.