Поглед в областта на маршрутизирането на LAN мрежа


Категория на документа: Други


Създаден да замени EGP, този протокол също обменя информация за достъпността на мрежата с други самостоятелни системи. Той овеличава функционалността на EGP, като помага на Internet да стане една истински децентрализирана система. Протоколът включва пълния път на самостоятелните системи, през които трябва да премине трафика, за да достигне до мрежата на получателя.

BGP описва няколко правила за сигнализации, предпазващи маршрутните таблици от повреда. Една самостоятелна система може да сигнализира само маршрутите, които тя сама използва. Ако, тази система не използва даден маршрут, то тя може да го обяви, тъй като тя не е сигурна дали той е използваем.

BGP съседи, или още наречени peers ( съседи ), са установени от ръчно конфигуриране между рутерите, за да създадат TCP сесия на port 179. При кумуникация между две BGP системи, те първо обменят своите пълни маршрутни таблици, като не го изисква периодично. Сред протоколите за маршрутизация, BGP e единствен по рода си в използването на TCP като транспортен протокол. Той изпраща периодично ( на всеки 30 секунди ) 19-байтов сигнал за поддържане на връзката.

За да вземе решение при работата със съседите ( peers ), BGP протоколът минава през шест състояния ( фиг. 1.7. ):

* Idle State ( работа на празен ход )
- Отказва всички входящи връзки.;
- Осъществява TCP връзка с BGP peer.;
- Проверява за TCP връзка с негов конфигуриран peer.;
- Осъщестява състояние на връзка ( Connect ).;
- Проверява дали не е настъпила греша, ако случайно някой порт не се е отворил или peer адреса е неправилно конфигуриран.;

* Connect State ( състояние на свързаност )
- Изчаква за успешно установяване на връзка на TCP с peer.;
- Ако веднага бъде осъществена връзка изпраща съобщение на peer и преминава в активно състояние.;
- Ако възникне греша повтаря стъпките за проверка от горе посоченото състояние.;
* Active State ( активно състояние )
- Ако рутера не е в състояние да осъществи успешна TCP сесия, то тогава той се оказва в Active State.;
- BGP прави опит да осъществи нова TCP сесия с peer-a, ако е успешнa му изпраща отворено съобщение ( Open message ).;
- Aко опитът бъде неуспешнен, се връща към Idle State.;
* OpenSent State
- BGP проверява отвореното съобщение от peer-a.;
- Веднъж получено съобщението, маршрутизатора проверява неговата валидност.;
- Ако е настъпила грешка, вероятната причина е защото един от редовете на отвореното съобщение не съвпада между съседите ( peers ), например несъответствие в паролата на потребителя. В подобен случай маршрутизатора изпраща оведомително съобщение за възможна причина за възникналата грешка.;
- Ако няма грешка, се изпраща KeepAlive съобщение и се преминава в състояние OpenConfirm.;
* OpenConfirm State
- Ако KeepAlive съобщението е получено BGP преминава в установяващо връзка състояние ( Established state ).;
- Ако обаче времето за получаване на съобщението изтече , маршрутизаторът отново се връща към Idle State.;
* Established State ( състояние на установена връзка )
- В това състояние, peers съобщение за актуализация, за да разменят информация за всеки маршрут.;
- Ако настъпи грешка, прецесът се връща в Idle State.;

Фиг. 1.7. състояния на BGP

Вътрешни портални протоколи

IGP е маршрутизиращ протокол, който била бива използван за обмен на информация в рамките на една автономна ( самостоятелна ) мрежа.

За разлика от EGP, той може да определи достижимостта между автономните мрежи. Тъй като събраната информация е от автономната система, тези външни протоколи могат да зависят в по-голяма степен от изпозлването на мерни единици, така че да могат да изграждат правилно маршрутните таблици.

Тези протоколи могат да бъдат разделени на две категории:
* Дистанционно векторни - RIPv1 ( Routing Information Protocol ), RIPv2;
* Протоколи със следене на връзката- OSPF ( Open Shortest Path First );

Дистанционно векторни протоколи

Те използва алгоритъма на Белман-Форд, който изчислява най-кратките пътеки в мрежата. В тези протоколи, никой от рутерите не разполага с информация за цялата мрежова топология.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Поглед в областта на маршрутизирането на LAN мрежа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.