Раменна става


Категория на документа: Други


При флексия на мишницата в началната фаза (до 60°) движението се осъществява основно в гленохумералната става под действието на m.deltoideus (предна част),m.pectoralis major (ключична част) и m.coracobrachialis.След това се включватт m.trapezius u m.serratus anterior,които трябва да протрахират и да ротират лопатката нагоре.В края на движението,когато се изчерпват възможностите в гленохумералната и скапулоторакалната стави,флексията на мишницата може да продължи допълнително чрез екстензия в лумбалния дял под действието на лумбалните екстензори.
При абдукция на мишницата,в началната фаза (до 30°) движението се осъществява основно в гленохумералната става под действието на m.deltoideus(средна и предна част) u m.supraspinatus.След това лопатката се ротира нагоре под действието на силовата двойка,оформена от m.trapezius u m.serratus anterior.В крайната фаза,когато се изчерпи подвижността в гленохумералната става и скапулоторакалната,мишницата може да се обдуцира допълнително чрез латерален наклон на трупа,осъществен от противоположната паравертебрална мускулатура и m.quadratus lumborum.
Аддукцията и екстензията в гленохумералната става
Тези движения нормално се извършват под действието на гравитацията.Ако обаче трябва да се извършват срещу съпротивление,тези движения изискват мускулно усулие.Аддукторите и екстензорите на мишницата са способни да генерират най голям въртящ момент от всички рамени мускули.
Основни аддуктори и екстензори на хумеруса са m.latissimus dorsi и m.pectoralis major(стернална част).
Помощно действие имат terres major,triceps brachii(дълга глава),deltoideus(задна част),infraspinatus u teres minor.Тъй като те започват от относително нестабилната скапула,действието им зависи от проксималната стабилизация на mm.rhomboidei.При аддукция и депресия се проявява обратен скапулохумерален ритъм,при което скапулата се ретрахира и ротира надолу.Ротирането на скапулата надолу се подпомага още от m.pectoralis minor u m.latissimus dorsi.
При аддукция и депресия на хумресуса мускулите от ротаторния маншон също са активни,стабилизирайки главата на хумеруса към гленоидалната ямка.
Вътрешна ротация
Главните вътрешни ротатори на гленохумералната става са subscapularis,deltoideus(предна част),pectoralis major,latissimus dorsi u terres major.Повечето от тези мускули са едновременно и мощно екстензори и аддуктори.По този начин осъществяват комбинирани движения.Общата маса на вътрешните ротатори в гленохумералната става надвишава значително тази на външните ротатори,поради което генерират около 1,75 пъти по-голям въртящ момент.
Външна ротация
Главните външни ротатори са infraspinatus,teres minor u deltoideus (задна част).между неутралната позиция и максимална външна ротация помощно действие има и m.supraspinatus.Външните ротатори са най-слабите мускули в раменния комплекс.В някои случаи обаче те трябва да генерират рязки и бързи усилия като при замахване назад по време на хвърляне,а след това да се стопират вътрешноротаторнитя инерционен момент.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Раменна става 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.