Съвременни системи за спортна тренировка


Категория на документа: Други


3.Битови условия

-създаване на необходимите финансови предпоставки за по-висока битова култура извън тренировъчния процес

-рационално използване на създадените условия

ФЕНОТИПНИ ФАКТОРИ

Те включват влиянието на средата,най-вече организирания процес за изграждане на качества и умения црез различни средства,методи и форми на въздействие.Основните подфактори са:
1.Спортна тренировка-основно средство и форма за осъществяване на спортния процес.Характеризира се с три относително самостоятелни предметни области.

-първата област отразява общите основи на спортната тренировка като сложен адаптационен процес.Нужното съотношение между параметрите на тренировъчните въздействия и и функционалните преустройства в организма;средствата ,методите и принципите в-у които се изгражда тренировъчния процес.

-втората област-физическа,техническа и тактическа подготовка;съдържателната страна на трен.процес-средствата ,методите за усъвършенстване на двигателните качества

-третата област-проблеми на управлението на трен. Процес-периодизация;оценяване,контрол и оптимизиране на спортното достижение.
2.Състезателен процес.Въздейства пряко в-у спортно-техническото и тактическо майсторство.Развива специфични физически,нравствени,емоционални и морално-волеви качества.В зависимост от етапите и конкретните задачи на подготовката състезателния процес се разделя на следните гр.

-основни фази

-фактори на състезателната ефективност

-видове спортни състезания

-системи за провеждане на състезанията
3.Допълнителни фактори-извън тренировъчния процес.

-социална среда

-двигателен режим

-пасивни възстановителни средства

ГЕНОТИПНИ ФАКТОРИ (наследствени)

Основната задача на тази подсистема е разкриването и селекционирането на спорни таланти.Научнометодичните проблеми на подбора включват три предметни области:

-морфоантропометричнипризнаци

-моторни признаци

-психологични признаци

Практическите проблеми на подбора сеобвързват с няколко изследователски задачи:

-създаване на типов модел на спортиста за даден вид спорт

-прогнозиране на спортните способности

-технологията с която ще се извърши подбора
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвременни системи за спортна тренировка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.