Съвременни системи за спортна тренировка


Категория на документа: Други


-организация на подбора
За извършването на качествен подбор се използват два принципа;
Чрез изучаване стабилността на показателите-доколко са устойчиви човешките характеристики в процеса на развитие.Един от основните методи за изучаване стабилността на показателите е лонгитудинално проследяване и последващо определяне степента на зависимост между ювелирните и дефинитивните стойности на тези показатели.Върху дефинитивните показатели оказват влиание и демографските фактори,социалната среда,спортните традиции в семейството и др. така ,че това трябва да се има предвид при извършване на подбора.
Чрез определяне влиянието на наследствените фактори-в каква степен спортните способности са наследствени?Доказано е ,че морфологичните признаци зависят в голяма степен от генетическите фактори,но в каква степен зависят от наследствеността моторните качествае по-неясен ппроблем.За решаване на тази задача се използват различни методи:

-изучаване на родословния фактор

-изследване на статистицески връзки между двигателните възможности на децата и родителите им в една и съща възраст.

-изследване на съвпадението в двигателните и физиологични показатели при еднояйчни и двуяйчни близнаци.

Според В.Балсевич признаците с подчертана детерминация определят изключителните,необичайни изяви в спортната дейност.

Високите показатели на тези признаци са най-важната характеристика за потенциалните възможности на спортиста.Лабилните елементи създават предпоставка успешно да се реализират потенциалните възможности ,тъй като могат да бъдат променяни в желаната посока.
Прогнозите за ефективността на спортната подготовка трябва да се базират върху високите абсолютни показатели на водещите признаци за спортните способности и на високите темпове на ръста на лабилните признаци.

Използвана литература:
"Основи на спортната тренировка"-Ц.Желязков;Д.Дашева

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвременни системи за спортна тренировка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.