10 исторически стъпки на ЕС


Категория на документа: Други


10 исторически стъпки на ЕС
1. Мирна Европа- начало на сътрудничество. На 19 януари 1946 г. в реч в Университета на Цюрих, Швейцария, британският премиер Уинстън Чърчил призовава за създаване на "Съединени щати на Европа".
През 1949 г. Франция, Великобритания и страните от Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург) решават да основат Съвет на Европа и канят Дания, Ирландия, Италия, Норвегия и Швейцария да се присъединят към инициативата.
2. 1954-на 8 декември Съветът на министрите на Съвета на Европа приема за своя емблема синия флаг с 12 наредени в кръг златни звезди.
3. 1965-на 8 април в Брюксел е подписан Договорът за сливане на трите Общности (ЕОВС-Европейската общност за въглища и стомана, ЕИО-Европейска икономическа общност и Евратом-Европейска общност за атомна енергия). Той влиза в сила на 1 юли 1967 г.
4. 1974-През януари в декларация за състоянието на ЕИО Европейската комисията подчертава пред Съвета необходимостта за сближаване на националните политики на държавите-членки и изработване на общи политики. Парламентът декларира, че единството на Европа може да бъде постигнато само ако институциите на Общността бъдат упълномощени да следват политика на действителна европейска солидарност.
5. 1978-На 4 и 5 декември Европейският съвет в Брюксел одобрява създаването на Европейската валутна система. Тя е основана на Европейската валутна единица (ЕКЮ) и на Валутнообменния механизъм. ЕКЮ-то, което първоначално е била единицата за измерване на вътрешния бюджет на Общността, приема някои от характеристиките на действителна валута (използва се, например, за пътнически чекове и банкови депозити). Валутнообменният механизъм определя централен обменен курс на националните валути към ЕКЮ-то. Всяка национална валута може да се движи над и под този курс в определени граници. В Европейската валутна система се включват всички държави-членки с изключение на Великобритания.
6. 1990-На 28 април в Дъблин е свикан извънреден Европейски съвет. Той взема решение за обща позиция на държавите-членки относно обединението на Германия и за отношенията със страните от Централна и Източна Европа.На 29 май същата година в Париж е подписано споразумение за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която да оказва финансова подкрепа на страните от Централна и Източна Европа.
7. 1992-На 7 февруари Договорът за Европейски съюз е подписан от външните и финансовите министри на Държавите членки.
8. 1999-На 1 януари е въведено еврото. Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания приемат еврото за своя официална валута. 2002-На 1 януари банкнотите и монетите евро влизат в обръщение в 12-те държави-членки на еврозоната.
9. 2004-На 29 октомври лидерите на Съюза подписват в Рим Договор, установяващ Конституция за Европа.
10. 2006-На 16 февруари Европейският парламент приема доклад за ново законодателство, което отваря Общия пазар на ЕС и в сферата на услугите. На 4 май Европейската комисия приема Европейската инициатива за прозрачност.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
10 исторически стъпки на ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.