Адаптер


Категория на документа: Други


1 Описание БП2-3

1.1 Предназначение: Адаптера е електрическо устройство, което трансформира електрическа енергия чрез индуктивна връзка между неговите вериги.

1.2 Характеристики на изделието. Описание на конструкцията.
Основните технически характеристики на изделието са:
- Максимално захранващо напрежение: 220 V , AC ;
- Номинален ток и номинално напрежение на натоварване на входа - 5 V, 200 mA ;
- Номинална честота - 50 Hz ;
- Степен на защита - IP 10 ;
- Параметри за зареждане - 6,5 V, 40 mА;
- Маса - 300 g ;
- Габарити - 64,4мм x 64,4мм x 51,5мм

Адаптера се състои от декоративен изолационен защитен капак, към който е монтиран
щифт тоководещ и с отвор за ключ. За закрепване на двата капака, заедно с платката на устройството се използват три винта , като за целта в пластмасовият корпус са изработени пластмасови втулки.

1.3 Особености на условията за работа. Монтаж на изделието за работа в реални експлоатационни условия.
Адаптера е предназначен за работа в умерени климатични зони, закрити помещения, с нормална пожароопасност, при температура на околната среда от - 10 до +40 градуса целзий, максимална относителна влажност на въздуха при 35 градуса целзий до 80 процента и отсъствие на лесно запалими и взривоопасни пари и газови примеси във въздуха. Изделието се поставя в контакт .

Фиг.1 Електрическа схема на свързване.

Фиг.2 Общ вид и отделни елементи на адаптера.

2.Условия в предприятието,в което се произвежда изделието.Оценка на пазара.
2.1.Произвеждани ли са други аналогични изделия в същото предприятие?
Предприятието-производител на изделието е компания "Гарант" с производствен завод "Телеинформсвязъ" в Санкт Петърбург,Русия. Фирмата разполага със собствена производствена база: металообработване магазин, парцел PCB, трафопост, зони за съсредоточаване.В производствената листа на завода са включени продукти като: токозахранващи устройства, захранвания, домофони (контролери или секретни брави), бутони и читатели, монтажни кутии и други.Те се различават според предназначението и условията за работата им,според броя и вида на управляващите функции.

2.2.Съпоставка на изделието с аналогични изделия,предлагани на пазара.
БП2-3 може да се използва за захранване на потребителски електронни устройства. Този уред е предназначен за снабдяване на електронни калкулатори "B3-18 " или "B3-26". Изделието излиза на пазара през октомври,1979 година и в днешни дни е заменено с много по-просто устроени адаптери.Цената на БП2-3 започва от 60 рубли.
3. Конструкция.
Елементите,които изграждат изделието,спецификацията на възлите и детайлите и групирането им като взаимствани (взаим.), нормализирани (норм.) , стандартни(станд.) и оригинални (ориг.) е показано в таблица 1.В колоната "Забележка" се прави групиране на базови детайли , подвъзли и възли от гледна точка на монтажния процес.
Таблица 1
№ по ред
Наименование на елемента
Количество
Вид
Забележка
1.
Корпус
1
Ориг.
Базов детайл
2.
Капак
1
Ориг.
Базов детайл
3.
Винт M3x12
3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Адаптер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.