Адресна дешифрация


Категория на документа: Други


МИКРОПРОЦЕСОРНА СХЕМОТЕХНИКА

Адресна дешифрация

5.3. Декодиране на адресното пространство. Видове декодиране.

В МП системи, когато се изпълнява инструкция от дадена програма за обръщение към паметта или входно-изходно устройство се налага да се извършва селективен избор на посочените в инструкцията клетка или регистър, които имат точно определен адрес в адресното пространство на микропроцесора. Паметта, както ще видим по-нататък се изгражда от определен брой интегрални схеми. Същото се отнася и за входно-изходните портове на МП система. Следователно обръщението към конкретната клетка или регистър може да бъде разделено на няколко етапа - най-често три, както следва:
* Избор на област от основната памет или входно-изходни портове;
* Избор на интегралната схема (чипа), където е дадената клетка или регистър;
* Избор на клетката или регистъра в чипа.

Изпълнението на тези три етапа се осъществява с помощта на адресни декодери (дешифратори), а самият процес се нарича декодиране на адресното пространство. От казаното следва, че и процесът на декодиране е най-удобно да се извърши на три етапа - първично декодиране, вторично декодиране и вътрешносхемно декодиране.

Първичното декодиране позволява да бъде разделено адресното пространство на определен брой области (най-често равни по големина), които понякога се наричат адресни зони или страници. Техният размер зависи от общия обем адресируема памет за дадения МП и броят им и може да бъде определен, както следва:

Първичният декодер се избира, така че да раздели адресното пространство на желания брой зони. На фиг.5.5 е показан пример за разделяне на адресното пространство на МП СМ601 от 64KB на 8 зони от по 8KB с помощта на дешифраторна схема от типа '138. На един от входовете за разрешение е подаден сигналът VMA - валиден адрес на паметта. Когато той е с ниско ниво декодирането е забранено е нито един от изходите на дешифратора не е активиран. Към входовете на дешифратора са свързани старшите адресни линии от адресната магистрала A13, A14 и A15. В зависимост от адресната комбинация на тези линии се активира съответния изход и се избира съответната адресна зона (таблица 5.1).

Фиг.5.5. Първично декодиране на адресно пространство от 64KB

на 8 зони от по 8KB с дешифратор ' 138.

Таблица 5.1
A15
A14
A13
Активиран изход
Избрана адресна зона
0
0
0

0000h - 1FFFh
0
0
1

2000h - 3FFFh
0
1
0

4000h - 5FFFh
0
1
1

6000h - 7FFFh
1
0
0
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Адресна дешифрация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.