Агробизнес в лозарството


Категория на документа: Други


Може да се извърши и торене едновременно с риголването, което ще обогати почвата с хранителни вещества и ще подобри структурата й. Добре е да се използват по-големи количества торове - 4-5 тона и повече оборски тор, 50-100 кг суперфосфат и 40 кг калиев тор за 1 декар. Торът се разхвърля предварително по повърхността на почвата и с риголването се заравя дълбоко. Когато се изкопават ямки или се риголва на ленти, торът се поставя в ямката или рова, след като на дъното е нахвърлян пласт почва около 20 см.
.

3. Размножаване на лозята

Лозата се размножава изключително по вегетативен начин чрез пръчки с пъпки, като получените по този път лози притежават напълно качествата на взетия за размножаване сорт. Новите лозови насаждения се създават чрез засаждане на облагородени вкоренени лози. Те се получават, като се присадят калеми от културни сортове върху американски подложки. Така се получават лози, които са устойчиви.

4. Лозов посадъчен материал

Производството на присадени облагородени лози се състои се от два елемента - присадник (калем) от необходимият културен сорт и подложкови резници.

Изборът на сортовете трябва да бъде съобразен с почвените и климатичните условия на района и предназначението на гроздето-десертно или винено
. Сортовете, на които сме се спрели са Каберне Совиньон, Мерло и Мавруд.

Каберне Совиньон

Мерло

Мавруд

5. Засаждане на лозя

Засаждането на лозите се извършва през есента или през пролетта. Пролетното засаждане на лозите дава най-добри резултати, ако се извърши рано - през март. След този срок процентът на прихващането и растежът на лозите намаляват. Ранното пролетно засаждане на лозите се извършва най-напред на южните склонове и на площите, където почвата е по-лека, по-топла и по-бързо изсъхва.

За засаждане се използват се първокласни присадени вкоренени лози. Те могат да бъдат едногодишни или двегодишни, получени от повторно вкореняване.

След изваждането от хранилището или още след получаването лозовият посадъчен материал се преглежда внимателно. Обръща се сериозно внимание на здравословното състояние на лозите. Не се допуска засаждане на повредени лози . Ликовата тъкан и дървесината, корените и пъпките трябва да са напълно здрави и свежи. При подготовката на лозичките за засаждане се почистват всички корени, развити по горните възли.

Стъпалните корени се съкращават до 6-8 см, когато засаждането на лозите се извършва в предварително изкопани ямки, и до 2-3 см, ако дупките се правят с хидробур.

Прилагат няколко начина на засаждане на лозички: със садило, в ямки, с хидробури и с посадъчни машини

5. Формировка на лозовите насаждания

Лозите може да се засаждат в няколко геометрични форми - правоъгълна, квадратна и шахматна, или триъгълна. В нашия случай ще се засажда в правоъгълна форма- разстоянието между редовете е по-голямо, отколкото между лозите в реда. Тази форма е подходяща за лозя, които ще се отглеждат на телена конструкция. Прилага се масово в промишлените лозя и в лозята за лично ползване.
Посоката на редовете също има значение за развитието и плододаването на лозите, особено при правоъгълната форма на засаждане. Най-добро осветяване на лозите се осигурява при посока на редовете север - юг, тъй като и двете страни на реда се огряват равномерно през деня - преди обед едната страна, а следобед другата. Не винаги обаче е възможно да се спази тази посока. В местата, където духат силни ветрове, редовете трябва да съвпадат с посоката на преобладаващите ветрове. Върху наклонените терени, за да се избегне ерозията на почвата, редовете се ориентират по хоризонталите. Там, където лозите ще се напояват, посоката на редовете трябва да се определи с оглед на движението на водата. При определяне на посоката на редовете трябва да се имат предвид всички изброени фактори. След засаждането на лозите се следи внимателно за редовното и навременно покарване на лозите.

6. Формиране на лозите.

Формирането на лозите се извършва, когато те са в период на растеж. Правилно оформяне и разполагане в пространството на стъблата, рамената, кордоните и плодните звена. В зависимост от вида на формировката и системата на резитба периода на формиране продължава от 3 до 5 години.

Създаването на едно лозово насаждение е свързано с години работа, проучвания и много добри познания за изискванията на лозата. В дейността се ангажират много специалисти, от направата на разчертанията на мястото до първото плододаване.

7. Обработка, торене и напояване на лозята.

През късната есен се прави дълбока обработка на почвата в лозята

Първата пролетна обработка се извършва едновременно с отгрибването, като почвата се отхвърля към средата на междуредието.

Торене на лозите се извършва с органични минерални торове, които внасят през есента в доза 3-4т/дка веднъж на три години.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Агробизнес в лозарството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.