Агробизнес в лозарството


Категория на документа: Други


Повечето лозя у нас се отглеждат при неполивни условия. При леки песъчливи почви, високостъблени формировки и асмовидно отглеждане, обаче лозите се нуждаят от повече вода. Затова те се поливат 1-2 пъти от началото на юли докъм 10 август. При по-късни поливки се понижава захарността на гроздето и се създават услловия за развитието на сивото гниене. Полива се по бразди /канавки/, прокарани на 50-60см от двете страни на реда.

Използвана литература:

1. "Съвети за личното стопанство" - проф. Хр. Пеев и проф. И. Владимиров

2. Тодоров И., 2005. Производство на лозов посадъчен материал. Дионис, София, 304

3. Интернет

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Агробизнес в лозарството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.