Академично есе


Категория на документа: Други


- използване на други художествени средства, като антитеза, сравнения;

Структурни елементи на есето:
1. увод - предизвиква внимание; в него се представя темата и се изказва авторово мнение; дават се отговори на въпросите "какво", "защо", "как".
2. Тезата е водещата мисъл на есето; изисквания:
- единна - без вътрешни противоречия;
- да бъде защитима;
- не трябва да бъде формулирана като положително твърдение;
- не трябва да бъде във вид на въпрос с отворен край;
- трябва да бъде интересна на читателя;
3. изложението - представя аргументите; добре е да съдържа 3-4 аргумента, развити в различни параграфи; може да бъде и организирано по различен начин;
4.заключението - да обобщава аргументите, доказателствата; могат да се правят изводи и прогнози; умения за обобщаване; да не се повтарят основните изводи от изложението;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Академично есе 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.