Алгоритми. Структурно програмиране.


Категория на документа: ДругиКоличествена оценка на вероятността за отказ на програмното осигуряване

Pотказ= , където Pi - вероятността алгоритъма да изпълни по i-тия път.
Ki - вероятността да се получи отказ, ако изпълнението на алгоритъма се изпълни по i-тия път. Ki клони към нула ако е извършено тестване на този път на изпълнение на алгоритъма с достатъчен брой тестове. В противен случай вероятността за отказ е голяма.

Програмни средства за повишаване на отказоустойчивостта на програмното осигуряване:
А) Изискване към структурата на програмата: използване на структурното програмиране; използване на принципите на обектното програмиране, където обектите са модули, които решават цял клас задачи; детекция и анализ на опасните модули (не всички модули могат да бъдат опасни); разработване на пълна програмна документация; използване на оператори и транслатори, които са тествани с времето;
извършване на изчерпателен тест или такъв, който да е близко до изчерпателния.
Б) Изискване към метода на програмиране и моделиране: използване на многократно програмиране, т.е. всяка програма да бъде разработена поне от два колектива, като крайните резултати се сравняват; решаване на обратна задача - прави се математичен модел, при който изходните данни от правата задача са като входни данни за обратната задача; метод използващ контролни съотношения АЦП и ЦАП; непрекъснато Online тестване в този случаий тестващите програми работят, като фонови програми.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Алгоритми. Структурно програмиране. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.