Aнализ и оценка на дейността и резултатите на фирма


Категория на документа: ДругиЗа вътрешния пазар фирмата насочва малка част от производстената си продукция .

Обобщената характеристика на макрикономическата среда се основава на анализите на наши и чужди специализирани институции. Според тях общият спад на производството, безработицата и инфлацията ще са най-острият проблем и през следващите две години. За фирмите от отраслите на хранително-вкусовата промишленост, предвид на сравнително лесно постижимата им експортна преориентация, намалаване на реалните доходи и влошаване на фирмените резултати се очаква да спре и още през следващата година да постигнат положителен прираст.

5. Основни насоки за подобряване на анализираните дейности и резултати

1) За засилване рекламната дейност дружеството би могло да предприеме по-активна рекламна кампания;

2) За насърчаване продажбите и по-голяма конкурентноспособност фирмата може да включи средства като използване на плакати, оформяне на демострационни щандове, използване щамповани найлонови торбички, въвеждане на вариращи цени, чийто размер зависи от количеството;

3) За намаляване монотонния труд в производствените цехове и създаване на разнообразие на изпълняваната работа може да се дадат правомощия и отговорност на работниците за подготовка, организиране, контрол, подържане на работното място.

4) Преработващото предприятие "Палиррия - България " работи предимно с вносни зеленчуци. Необходимо е да се планират комплексни мерки за подпомагане зеленчуко-производството в района, тъй като то осигурява важна суровина за хранително-вкусовата промишленост , а и природо-климатичните условия благоприятстват развитието му.

Преминаване от един ръководител към колективно управление в което персонала да има повече участие,като направи допълнителни разходи за обучението му.Това за в бъдеще би трябвало да се окаже добра инвестиция, защото при колективното управления се правят по малко грешки от колкото при един ръководител.

От гледна точка на производството да се създадат собствени производстна на суровините за да се затвори цикъла на производството. Да се изгради система за поощряване на персонала за по - добра ефективност и качество на работата.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Aнализ и оценка на дейността и резултатите на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.