Анализ и усъвършенстване на производството на фирма


Категория на документа: Други
A)Представяне на индустриалното предприятие.

Индустриалното предприятие ''Делена" АД-град Хасково,област Хасково е създадено през 1990 година. Предприятието е от леката промишленост като предмета му на дейност е производство на висококачествени мъжки,детско-юношески и дамски блузи.
Регистрирано е по Дело 225/1990 г. на Хасковски районен съд.То представлява акционерно дружество,чиито капитал е разделен на акции между собствениците с дялово участие разпределено между : Красимир Стоянов-56%,Златко Марчев-34%, Димитър Янакиев-10%.Управленската структура на предприятието е представена в Приложение 1.
Местоположение.
Предприятието е разположено в северна индустриална зона в град Хасково, ул."Димитровградско шосе"№1. Външните очертания на сградата са 25/69 м и застроената площ възлиза на 1342кв. м. Сградата е четириетажна със стени от плътни тухли и сглобяема стоманобетонова конструкция. Подът / над земята/ е от преди това съществуващата бетонова настилка, с положена отгоре пароизолация, перлит, армирана железобетонова плоча, изпълнена с един от съвременните модели настилка. Те са преустроени в три зони - административна,производствени и складова. Тъй като предприятието е отдалечено от главни артерии , проблем с шумовото натоварване в жилищните зони не се проявява.От самото си създаване ''Делена" АД ориентира фирмената си политика и организацията на производствения си процес изцяло към изпълняване на поръчки за износ свързани с шивашката промишленост. Персонала в предприятието се състои от 216 квалифицирани работници на средна възраст от 25-40г.

2.Предмет на дейност на ИП. Установяване на тенденциите в производството.

Основен предмет на дейност на ''Делена" АД е производството на шивашки изделия, облекла, опаковането им и експедирането им в чужбина. Извършва се също ремонтна и сервизна дейност по поддръжка на машините и инсталациите.

Предприятието функционира в един основен цех с четири производствени участъка и склад за готова продукция, като основните участъци са следните:

-кроялен участък

-шивачен участък

-гладачен участък

-пакетажен участък.

Основната дейност, която се извършва в предприятието е шиене на мъжки ризи. Обемът на продукцията е около 450 000 бройки изделия годишно.
Произведената продукция се разпределя между клиентите на фирмата по следния начин:

Където: 1-'' KLAUS MISCHON'' - Германия; 2- '' LA FRIPE C' CHIC'' - Франция;

3-''GÜNTHER THÖNES & SOHN''- Германия ; 4-''E B S LE RELAIS ATLANTIQUE''- Франция; 5-'' RICHTER''- България; 6-'' PARUSHEV''- България
През последните 3 години произведена продукция се рапределя както следва:
Фигура 1:

От фигура 1 се вижда, че производството на мъжки ризи има тенденция за увеличение всяка следваща година.Увеличаването на производството за минали периоди и за сегашни се дължи както на нарастването на пазарното търсене, така и на наемането на допълнителна работна ръка.

3. Характерни особености на осъществения производствен процес.

От функциониращите в цеха машини повечето са произведени 2000-2001 година, като имат необходимата точност. Всяка година се прави модернизация на машините, макар и основната технология да се запазва една и съща.

Осъществявания в предприятието производствен процес - шиене на мъжки ризи е изцяло организиран и ориентиран за изпълняване на пазарните поръчки.Поради факта, че фирмата изпълнява поръчки и с това се задължава да произведе определено количество продукция за определен срок, тя трябва адекватно да организира в пространството и времето своя производствен процес. Тъй като готовата продукция се изнася за чужбина изискванията за качество на тази продукция са много високи. За да се спазват тези изисквания е необходимо да се извършва строг и качествен контрол.Фирма ''Делена''АД изпълнява поръчки изцяло на ишлеме,така че доставените платове и материали и самата доставка се поемат изцяло от нейните клиенти.

Електрозахранването на машините, осигуряването на осветители, двигателните, заземителните и гръмоотводните инсталации на сградата са съобразени с изискванията на основните нормативни документи.

Съгласно ППСТН категорията на пожарна безопасност за шивашкото производство е "В". Осигурени са подръчни противопожарни средства-шест броя окомплектовани противопожарни табла.

Изпълнението на ел. инсталациите става скрито под мазилката с проводник ПВВМ, открито под негорими конструкции-СВТ, а за подвижни ел. съоръжения и машини с шлангови преносими кабели среден и лек тип.

Осветителните инсталации са проектирани като са спазени изискванията за осветеност на отделните помещения. Броят и разположението на осветителните тела е с оглед постигането на необходимата нормена осветеност. Предвидено е аварийно осветление с осветителни тела с вградени акумулаторни батерии, които светват при падане на напрежението. Предвидено е също и естествено осветление, а изкуственото е както общо, така и над работните места.

Съоръженията са заземени и занулени. Гръмоотводната инсталация се изпълнява на покрива върху покривна ламарина от бетонна стомана във вид на квадрати.

За чистотата на въздуха е предвидена нагнетителна и смукателна вентилация в зоните на производство по действащите нормативи, а отоплението и охлаждането се осъществява от термопомпи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и усъвършенстване на производството на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.