Анализ на анкета


Категория на документа: Други


А Н А Л И З
На резултатите от анкетното проучване за проекта "Отваряне на книжарница " в с.Бързия , обл. Монтана

I Цел на проучването

Проучване мнението на част от жителите на с.Бързия относно отварянето на "Книжарница" в селото.

II Задачи

1. Провеждане на анкетата

2. Групиране на данните от анкетата по определени признаци

3. Анализ на получените резултати

III Анализ

1. Разпределение на анкетираните по пол
Приложение 1

брой
%
Мъже
24
48
Жени
26
52


От резултатите записани в таблицата се вижда, че 48 % от анкетираните са мъже , а жени 52 %

2. Разпределение на анкетираните по месечен доход
Приложение 2

брой
%
Под 320
13
26
321-420
10
20
421-500
19
38
Над 500
8
16

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на анкета 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.