Анализ на банка


Категория на документа: ДругиБизнес банкиране
Barclays е отворена за бизнес и " ние искаме нашите клиенти да бъдат доволни. Ето защо ние предлагаме много повече от бизнес банкова сметка. Ние подкрепяме малките и средни предприятия с консултации със специалисти, продукти и услуги, независимо дали те търсят да расте у нас и в чужбина".

Wealth и управление на инвестиции
Нашето богатство и звеното за управление на инвестиции има офиси в повече от 20 страни.
" Ние се фокусираме върху частни и посреднически клиенти по целия свят, за предоставяне на международно и частно банкиране, управление на инвестиции, доверителни услуги и посредничество".

Корпоративно банкиране
"Ние обслужваме повече от 40 000 бизнес клиенти чрез нашите специализирани екипи от специалисти и експерти".
С отличителен бизнес модел, Barclays дава големи корпоративни, правителствени и институционални клиенти с пълен спектър от решения, които да изпълнят своите стратегически консултантски, финансиране и управление на риска нужди.

Важно за мениджъри и изпълнителни директори във всяка организация е да се споразумеят за основната визия и че фирмата се стреми да постигне в успехи дългосрочен план. A визия трябва да отговори на основния въпрос: " Какво искаме да стане ? " A ясната визия осигурява основата за разработване на цялостна декларация за мисията . Много организации имат визия , както и декларация за мисията , но визия трябва да е на първо място . Корпоративната визия има потенциалната сила да се съсредоточи колективната енергия на вътрешни и външни лица да се даде по-добра представа за това какво наистина е организация.

10. Прилагане на принципите на Corporate Governance
Корпоративното управление е системата, по която са насочени фирми и контролирани , а бордовете на директорите са отговорно за управлението на техните компании.

Barclays разполага с добре дефинирани и добре структурирана рамка за корпоративно управление в подкрепа на апелативния съставцел постигане на дългосрочно и устойчиво стойност и е важно, че това е подкрепено от правото култура,ценности и поведение, както на върха и по време на цялата организация.

Брой на директорите

Броят на директорите не може да бъде по-малко от 5. Но не е определен максималния броя на директорите. Съветът има право съгласно устава да назначи директор за попълване на случайни свободно място или като допълнителен директор.
Директори, назначени от Съвета по този начин, трябва да престои в продължение на преизбиране от акционерите на следващото годишно общо събрание.
Съветът на корпоративното управление и Комитет по номинациите редовно преразглежда съставът на Управителния съвет и определят оптималният размер на съвета е между 12 и 15 директори. Размерът на Управителния съвет не е фиксиран и може да бъде променян.

11. Риск менидймант
Barclays има ясни цели за управление на риска и добре изградена стратегия, за да ги доставят, чрез процесите на управление на риска.
На стратегическо ниво, техните цели за управление на риска са:
* Формулиране на "апетита към риск" и да се гарантира, че бизнес профил и плановете са съвместими с него;
* Оптимизирайте решения риск / възвръщаемост, като ги взе възможно най-близо до бизнеса, а за създаване на силни и независими преглед и предизвикателство структури;
* Уверете се, че плановете за развитие на бизнеса са добре подкрепени от ефективна инфраструктура на риска;
* Управление на профила на риска, за да се гарантира, че определени финансови резултати остават възможни в рамките на набор от неблагоприятни икономически условия; и
* Помощ ръководители подобрят контрола и координацията на риска, като за цялата компания.
Подходът на Групата е да осигурят ръководството на: разбиране на основните рискове за постигането на стратегия Group; създаване риск апетита, и за създаване и предаване на рамка за управление на риска. След това процесът се разделя на пет стъпки: Определяне, оценка, контрол, отчет и управление / предизвикателство. Всяка от тези стъпки се разбива по-нататък, за да се установи от край до край дейности в рамките на процеса на управление на риска и на инфраструктура, необходима, за да го подкрепят. Стратегия за управление на риска на Групата е в общи линии непроменена през 2012 година.

Управлението на риска играе централна роля в изпълнението на Barclays стратегия.
За годишния доклад за 2012 г. сме се стремили да развиват нашия подход да рискува докладване за да се гарантира разкриването е прозрачна и лесна навигация:
* За да се предостави на потребителя с поглед върху нивото на риск по нашите предприятия и портфейли, съществените рискове и несигурности, пред които сме изправени и ключовите области на управлението на фокус, ние представяме нашия преглед на риска;
* За да се даде възможност на потребителя да се проучи по-дълбоко и да разберете повече за основните политики на риска, които са в основата на нашите рискови експозиции, имаме консолидирана политика на базата на качествена информация по управление на риска.
"Ние имаме за цел да предостави ясна съотнасяне между прегледа на риска и управление на риска в рамките на раздели годишния доклад".
12. Възнаграждение
Докато основната финансова ефективност се е подобрила значително, ние значително са намалени възнаграждения. Променливото възнаграждение е намалена общо с 16% и е фиксирано възнаграждение от 7% на годишна база.
Възнаграждение като дял от коригираната печалба преди облагане с данъци и коригирания нетен оперативен доход е значително по-надолу, като са средните индивидуални бонус нива. Ние направихме значителни намаления на възнагражденията, включително опитват да си възвърнат £ 300м от условни разсрочва и дългосрочни поощрителни награди и корекции на риска от £ 860 метра в нашия 2012 стимули басейн да се отрази на LIBOR разследването и други въпроси на риска през 2012 година. Нашите цени за разсрочване значително надвишават изискванията на FSA.

13. Приоритети за 2013
* Ние ще продължим да правят устойчив намаляване на нивата на възнаграждение, като запазват необходимата за изпълнение на стратегията на Борда талант.
* Оценки за ефективност и експлоатационни характеристики, свързани възнаграждение ще отразяват както и как са постигнати бизнес резултати.
* Ние ще поддържа чести, откровен и конструктивен диалог с нашите акционери и регулаторни органи по въпросите на възнагражденията, тъй като ние имаме през 2012 година.
Нашата нова политика за възнагражденията ще защитава и насърчава интересите на акционерите.

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.