Анализ на банка


Категория на документа: Други


Barclays е един от водещи банки във Великобритания, и със своята история , тя се поставя над много други. Тази компания има опит в това, което го прави. Въпреки че има много конкуренти , се вижда, че тази компания е все още предстоят . Тя все още е напред , защото използва различни стратегии, които работят и които ще продължат да работят ефективно. Една от основната цел на Barclays е да се изгради най-добрата банка в Обединеното кралство, се вижда, че въз основа на движенията , които е поела , с обучение на персонала , технологиите и дори свой ​​избор да отиде в световен мащаб , тя е на път да направи това .
Фундаменталната главницата към философията Barclay е да включи в интерес на всички свои акционери от клиенти, служители , акционери и широката общественост в маршрут за осигуряване е ценен и просперираща обиколка на доволните участници.
Barclays може не само да изглежда отвън, за да се анализира дали тези цели са постижими , но те ​​също могат да изглеждат вътрешно. Разликата е , че външните оферти за анализ с извън компанията , както беше обсъдено , конкуренти , клиенти, политическа , околната среда , социалната технологично и т.н. Затова Barclays може да погледнете себе си , за да формулирам точка точно там, където те ще получат своите повечето операции и се опитват да спечелят толкова, колкото те могат от него. От друга страна, тяхната компания може да види къде те правят загуби и се опитват да разработят стратегии , за да сила тях.

Структура на управление на ниво група 31 дек 2012

Консолидиран обобщение на баланса
Към 31 декември
2012
£ m
2011
£ m
2010
£ m
200909
£ m
2008
£ m
Актив

Парични средства, салда при централни банки и позиции в процес на събиране на
87631
108706
99014
83076
31714
Trading портфейлни активи
145030
152183
168867
151344
185637
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност
46,061
36949
41485
42568
121199
Деривативни финансови инструменти,
469146
538964
420319
416815
984802
На разположение за продажба
75109
68491Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.