Анализ на дейностите във фирма


Категория на документа: Други


1. История и предмет на дейност на фирмата

Лагард ООД е един от най-големите производители на хляб, хлебни и сладкарски изделия на територията на Варна и областта. Фирмата залага на богат продуктов асортимент: различни видове хляб и багети - пшенични, ръжено-пшенични, грахан; кроасани с разнообразни видове пълнежи; сандвичи и много видове сладкарски изделия - торти, меденки, еклерчета и други. За летния период фирма Лагард ООД предлага, също така сурбета от пресни плодове, висококачествени сладоледи - с шоколад, карамел и пралине. Част от дейността на фирмата представлява центъра за убочение. Чрез него "Лагард" обучава своя персонал, както и дава възможност за придобиване на умения и квалификация в областта на ресторантьорството. В учебно-професионален центът "Лагард" могат да се подготвят сервитьори, готвачи, камериерки, хлебари, сладкари, бармани и др. В дейността на фирмата се включва също управлението на собствен франчайзинг - веригата Кафе Оле.

Историята на фирма "Лагард" ООД преминава през два етапа. Можем да ги опишем чрез елементите на дълбочинната структура:
- основните ценности и схващания за организацията, за нейните клиенти, персонал, конкуренти и други в средата;
- продуктите, пазарите, технологиите, конкурентните предимства;
- разпределение на неформалната власт;
- структура на управление на организацията;
- природа, вид и дълбочина на контролната система.
1.1. От създаването на кооперация Лазур до приватизацията й (1970г-2000г)

Началото се поставя през 70те години със създаването на кооперация Лазур. Предметът на нейната дейност е бил производството на хляб и боза. Тя е функционирала на територията на град Варна, като нейният капацитет напълно и е позволявал да задоволява нуждите на региона. През 90те години кооперацията се приватизира в следствие на промените, настъпили в страната. Така Лазур преминава в ръцете на Иво Бонев и Валентин Спасов. Началото за тях не е лесно. Съпътствано е от много проблеми - старо оборудване, ниска рентабилност, ниско квалифициран персонал, невъзможност за реинвестиране поради нисък ръст на печалбата и други. Това поражда колебание в новите собственици дали да запазят предмета на дейност на предприятието или да се насочат към нещо друго. Ключът за вземането на това решение е срещата им с Mr. Lagarde. Той е един от тридесетте гранд майстори във Франция. Бонев и Спасов отправят покана към него за съвместна работа и успяват да получат неговото съгласие. С помощта на френския майстор през 1999 година е създадена фирма "Лагард" ООД. Освен името си, Mr. Lagarde предоставя на фирмата уникални рецепти, технологията за приготвяне на продуктите, обучава персонала, осъществява контрол. Неговата работа се изразява единствено чрез предоставянето на консултански услуги. Той няма собствен дял във фирмата. Съвместната работа с Mr. Lagarde дава едно успешно начало на фирма Лагард. Последва пълно обновление на машините (запазва се единствено една машина за печене на хляб), редуциране и преквалификация на персонала.

Дружеството се състои от три фирми - Лагард ООД, ХСИ Инвест АД и Хлебни и сладкарски изделия ЕООД. Лагард ООД е създадена единствено за учредяване на задълженията към Mr. Lagarde и за запазване на търговската марка. Хлебни и сладкарски изделия ЕООД е производствената база на дружеството. В нея работят около 90 човека - хлебари, сладкари и други. Счетоводството също е концентрирано тук. ХСИ Инвест АД е едноличен купувач на продукцията на Хлебни и сладкарски изделия ЕООД, както и неин собственик. Тя организира доставките и продажбите на дружеството. Към нея са назначени търговски представители, шофьори, мениджъри от различни нива и други.

1.2 От създаването на Лагард до днес (2000г. - 2010г.)

Фирмата стартира дейността си като предлага на пазара уникалните френски кроасани и деликатесни хлябове. Постепенно развива продуктовия си асортимент. След десет години към днешна дата "Лагард" предлага над 150 вида стоки и работи с над 200 клиента. "Лагард" ООД е лидер в бранша на деликатесните хлябове и сладкарските изделия. Варненската фирма е заложила на качеството на продукцията си и непрекъснати иновации. В това се изразява и нейната фирмена култура - безкомпромис с качеството, на базата на което се изграждат всички ценности, нормативи и отношения вътре във фирмата.

Конкурентните предимства, които можем да изтъкнем са уникални рецепти, качествени продукти, горещи точки (виж схема 1)

Уникалните рецепти са това, с което "Лагард" се отличава пред останалите в бранша, благодарение на участието на господин Лагард в дейността на фирмата. Качествените продукти са друго предимство, което се дължи на безкомпромисът с качеството на суровините, професионализмът на служителите и успешното прилагане на контролната система. Българо - френското дружество е първото, което въвежда в България т.нар. "горещи (топли) точки". Това допълнително подпомага имиджа му на фирма, която се стреми непрестанно да се запознава с новостите и да ги прилага, като по този начин поддържа интереса на потребителите.
Горещите точки представляват изпичане на готова, замразена продукция пред очите на клиентите. "Лагард" не прави компромиси с качеството на суровините, които влага в продукцията си. Голяма част от тях са внос отвън. Брашното е внос от Франция и Австрия, шоколадовите пръчици - от Белгия, мая - от Франция, маслини - от Атина. Единствено българските производители на сирене се ползват с доверие от страна на "Лагард".

Изключителното качество на продуктите на варненския производител се дължи не само на суровините, които влага и рецептите, които следва. Много важна роля има и котролът върху качесвото на продукцията. "Лагард" ООД е един от първите български хлебопроизводители, внедрили Интегрирана система за Управление, разработена съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2000 "Системи за управление на качество", както и системата НССР-принциппите за производство на безопасни хранителни продукти,добрите производствени практики и национално нормативни документи. Съгласно тази система всеки производител трябва да има технически документи, където се описва технологията на производство, рецептите и протоколите от лабораторията. Когато системата за качество се свърже с технологичната система, се дава възможност да се поддържа нивото на качество на изделията.
В производството на всеки продукт има критична и контролна точка. Чрез контролната точка се осъществява контрол на суровините, които се използват(извършва се анализи на произхода и качеството на брашното, маята и др). Критичната точка е самият процес на изпичането.

Производствената база на фирмата е разположена на 2500 квадратни метра разгъната площ, от които 1400 са заети от производствения цех. Включва административната сграда, складове, хладилни камери. Производствения цех е на два етажа, като в първия е съсредоточено производството на хляб и хлебни изделия, а на втория - сладкарския цех. Всеки цех разполага със собствена материално-техническа база и висококвалифицирани кадри. Базата е снабдена с модерно оборудване, което значително олеснява производствения процес. Заводът разполага с машини за замразяване на продукцията, ратационни и подови фурни. Работната среда е съобразена с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Фирмата разполага със собствени и наети автомобили, чрез които се осъществява дейността на ХСИ Инвест АД - дистрибуция и експедиция на продукцията.

Освен основната й дейност, фирмата осъществява и допълнителни такива, свързани със създаването на собсвена търговска верига и обучение на кадри. Подмарката Café Ole е франчайзинг, чрез който "Лагард" създава собствена дистрибуционна мрежа. Това е мястото, където клиентът има възможност да закупи от огромното разнообразие на продукти на българо-френската марка - кроасани, хляб и хлебни изделия, закуски, сладки, торти и други. Ресторантът е оборудван с "топла точка" и клиентите имат удоволствието да консумират и закупуват топъл прясно изпечен хляб. Бистро Café Olé е оборудвано с просторна модерна кухня със съвременни технически средства. Първоначалната инвестиция възлиза на цена от 100 000лв., като тя включва витрини и топла точка. Тя се поема изцяло от франчайзингодателя. За сметка на това франчайзингополучателя е длъжен да заплаща годишна такса на база амортизационната норма на оборудването. Едно от условията по договора е един собственик да управлява само един обект с цел висок контрол от страна на "Лагард". Франчайзингополучателят е задължен да търгува само със стоки на "Лагард", като получава 10% отстъпка. За завършването на продукта обаче е необходимо да бъде намерен допълнителен партньор, който да допълва концепцията, изградена по схемата "традиционен продукт - високо качество". Той се казва "Ришар - България" и търгува у нас с едноименната френска компания за производство на кафета и чайове с гарантиран произход, позиционирани в най-високия ценови и качествен сегмент.

Учебен център "Лагард" е създаден за професионална подготовка на персонала на фирмата и на курсисти в областта на ресторантьорството - сервитьори, готвачи, камериерки, хлебари, сладкари, бармани и др.
2. Характеристика на обекта на управление
2.1. Продуктов асортимент

Фирма "Лагард" ООД разполага с голяма листа от асортименти - около 170 вида различни артикула. Хлебният цех произвежда широка гама диликатесни, специални и диетични хлябове, замразени и полуизпечени хлебни изделия, хлебчета за сандвичи, закуски. Най-продаваните сред тях са френските мини кроасани - класически и със сирене, пшиничен хляб 220г, както и селския хляб. В сладкарския цех се произвеждат разнообразни торти, пасти, сиропирани изделия и други. Продуктовата гама на Лагард ООД е представена в Таблица 1.
Таблица 1. Продуктова листа
Хляб и хлебни изделия
Кроасани и закуски
Сладкарски изделия
Сандвичи
Пшеничен селски хляб - мини
Кроасан - обикновен
Ягода
Сандвич с кашкавал
Пшеничен селски хляб
Кроасан със сирене
Ескимос
Сандвич с филе
Многозърнест хляб "Кракан"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на дейностите във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.