Анализ на дистрибуционната политика на "девин" ад


Категория на документа: Други


Тенденцията в съвременните дистрибуционни канали е към преминаване към нелинейни модели на пласиране на продукция. Този тренд ще повлече след себе си и значителни промени в действията на производителите. Вече не е възможен успех само при наличието на пазарно изискуем продукт. Необходим е тотален контрол (основан на чисто пазарни средства) върху целия бизнес процес- от доставката на суровините, през производството на продукта до неговото пазарно позициониране.

Дистрибуционна политика

1. Дистрибуционната политика на фирма "Девин" АД касае изграждането и управлението на каналите за дистрибуция. Накратко понятието дистрибуция обхваща :

- Проникване и покриване на пазара / фирмата еот години е пробила на пазара , нейната продукция е позната , но покритието й е незадоволително спрямо производствените й мощности /

- Методи и канали за разпространение

- Конкуренция

- Географски фактори

- Времеви фактори /произвоствения процес е непрекъсваем

- Развиване на план за разпространение /поставяне на количествено измерими цели за разпространение, методите и каналите за постигането му, географските и времеви аспекти /

Изграждане на дистрибуционни стратегии
Дистрибуционния канал е съвкупност от фирми или отделни лица, които приемат или помагат да се предаде на някой друг правото на собственост върху конкретна стока или услуга по техния път от производител към потребител.
Какви функции има дистрибуционния канал на Девин АД :
1. Изследователска работа - Това включва в себе си събиране на цялата информация, която ви е необходима за планиране и улесняване на размяната.
2. Стимулиране на продажбата - Чрез тази функция се стремим да създадем убеждение у купувача, че той трябва и желае да купи стоката от самите нас.
3. Установяване на контакти - Целта тук е да се поддържат контакти през цялото време с помоща на всички съществуващи канали за комуникация с нашите потенциални клиенти и евентуални бъдещи купувачи.
4. Приспособяване на нашата стока. Всеки един бизнесмен се стреми да докара стоката до своя клиент правейки това по всички законови средства, които са разрешени от законодателството на дадената страна, в която се прави бизнеса.
5. Провеждане на преговори. В тази функция се изглаждат всички неща свързани с бизнеса до последно като водене на преговори по отношение на дадената цена; уреждане на собственост.
6. - Организация на стокодвижението - транспортиране и складиране на нашите стоки.
7. Финансиране. Търсене и използване на средства за покриване на разходите по функционирането на канала.
8. Поемане на риска - приемане върху себе си отговорността за функционирането на канала

9. Управление на каналите за дистрибуция

А. Решения относно дизайна на каналите:

* тип на посредниците / в конкретният случай това са както търговци на едро , така и търговци на дребно /

* брой ( дистрибуционните канали на Девин АД са динамични и точният им брой трудно може да се определи )

* условия и взаимни отговорности - цени, права и др.( тези параметри са установени на индивидуална договорна основа )

За всеки изграден дистрибуционен канал на Девин АД оценката на алтернативите може да се направи от гледна точка на:

* икономически критерии (разходи)

* възможностите за контрол

* възможностите за гъвкава промяна

Б. Решения относно управлението

* избор на посредницитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на дистрибуционната политика на "девин" ад 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.