Анализ на дистрибуционната политика на "девин" ад


Категория на документа: Другиа. Приемане на поръчката - по пощата, телефона, чрез компютъра, чрез договаряне и т.н.

б. Управление на поръчката - включва няколко дейности. След като се приеме една поръчка, тя се препраща до склада, където се потвърждава наличието на стоката, и до кредитния отдел, където се проверяват цените, условията и кредитният рейтинг на клиента.

При Девин АД основните начини за приемане на поръчката са чрез търговски предствител, като това може да стане лично или по телефона. След като се приеме поръчката търговския предтсвител има отговорност да я предаде към останалите звена.

Вторият етап е свързан с управлението на запасите и складирането. Девин АД разполага със изградена своя складова база в град Девин, като използва и помещения в градовете с търговски представителства. Ползват се също така и складовите бази на външните организации, които са част от дистрибуционния процес и мрежа на фирмата.

Третият етап е свързан с транспортните операции. Избор на транспортен модел.
За вътрешните пазари Девин АД разчита на леки и товарни автомобили, като това е обусловено от локацията на производството - гр. Девин. Основна част от превозните средства са собственост на компанията, като по - голямата част са закупени на лизинг.
Международната дистрибуция се осъществява с помощта, както на международните транснационални превозвачески организации, така и чрез собствен транспорт.

Четвъртият етап е свързан с физическата дистрибуция по отношение на цикличност на поръчките, бързина на обслужване и улесненията. Девин АД използват търговски представители, за да улеснят и скъсят обслужващия период. Поради факта , че стоката е бързооборотна цялата система е гъвкаво организирана и има постоянно движение на продукцията от производството, през складовата база, посредника и крайния клиент.

В следствие на прилаганата от фирмата физическа дистрибуция може да се заключи, че Девин АД осигурява на купувачите от гледна точка на средното време за реагиране и надеждността по отношение на времето за реагиране едно сравнително високо равнище на обслужване в този аспект.

Дистрибуцията е ключов момент във функционирането на всяка организеция. Тя е съвкупност от дейности упражнявани от независими организации, свързани с цел да осъществъват съвместно придвижване на продукта от производителя до потребителя. Посредниците освобождават производителя от загуба на време по организацията на продажбите с цел да съсредоточат усилията си върху организация на производството и постигане на високо качество.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на дистрибуционната политика на "девин" ад 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.