Анализ на дълготрайните активи


Категория на документа: Други


7 300
19 700
13 620

7 840
18 400
12 700
4. Транспортни средства
10 400
9 850
5. Стопански инвентар
10 900
12 200
6. Нематериални дълготрайни активи
6.1 Продукти от НИРД
6.2Патенти и др.
6.3Програмни продукти

2 900

900

800

650
2 500

950

850

540
7. Финансови дълготрайни активи
500
640
Всичко
116 720
118 700


ΙΙΙ Практико-приложна част.
Въз основа на счетоводния баланс се съставя таблицата:
Дълготрайни активи
хл. лв.
В началото на
В края на периода

2012г.

%
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на дълготрайните активи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.