Анализ на електронните услуги за водачи на МПС, водещи се на отчет в гр. София


Категория на документа: Други
УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КУРСОВА РАБОТА

на тема
" Анализ на електронните услуги за водачи на МПС, водещи се на отчет в гр. София "

По дисциплината

"ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ"

Изготвил: Ръководител:
Име:

Специалност: Електронен Бизнес и Електронно Управление

Съдържание

Въведение................................................................................................... 3

Същност на електронните административни услуги..............................4

Електронните административни услуги в България.............................. 5

Анализ на електронните услуги за водачи на МПС, водещи се на отчет в гр. София......................................................................... 9

Слабите места на електронните услуги и възможните решения за подобряването им.....................................................................................15

Заключение................................................................................................16

Източници на информация......................................................................17

Въведение
Предизвикателството на новото хилядолетие за глобализация на световната икономика и бързото развитие на информационните технологии в края на века е свързано с широко навлизане на електронни средства за комуникации във всички обществени сфери. Публичните мрежи, като Интернет, са достъпни и позволяват бърз и евтин обмен на информация независимо от нейния обем и разстоянията.

В развитите в стопанско и технологично отношение общества като Северна Америка, Азия и Западна Европа все повече се използват електронни средства за сключване на договори и парични разплащания и автоматичен обмен на бизнес документация.

Реформите на ЕС имат за цел да подобрят класическата административна държава. Търсят се начини тя да стане по-ефективна и ефикасна. В по- напредналите страни, администрацията отдавна се е сблъскала с един голям проблем, а именно - административният апарат, създаден да решава проблемите на населението, в един момент се разраства толкова много, че започва самият той да се превръща в проблем, който иска решаване. И тъй като по презумпция в цивилизованите страни администрацията работи за населението (а не обратното), тя започва да търси начини да намали разходите, времето, хората и другите ресурси, нужни за поддържане на дейността. Идеята е да спести колкото може по-голяма част от работата на административния апарат, като я автоматизира чрез използване на интернет или по - точно електронни административни услуги.

1.Същност на електронните административни услуги.

Терминът електронна услуга се отнася до употребата на Internet като платформа за обмен да информация, предоставяне на услуги и сътрудничество с гражданите, бизнеса и министерствата. Електронната услуга може да се използва от законодателната власт, съдебната власт или администрацията, за да подобрят собствената си ефективност.

Въвеждането на електронните административни услуги в България и в другите европейски страни улеснява достъпа на гражданите до всички услуги, осигурени от правителствените служби и техни подразделения.

Електронните административни услуги стоят в основата на електронното правителство. Основната му цел е да осигури една входна точка и единен интерфейс за достъп до услугите, предоставяни по електронен път, без да забавя развитието на вече съществуващите информационни системи в държавната администрация. Да предостави платформа, която да катализира генерирането и реализацията на проекти, свързани с изграждането на електронно правителство. Порталът осигурява интеграция на ниво приложения и осъществяване на хоризонтални връзки между съществуващите системи. С изграждането на портал на електронното правителство ще се ускори и подобри управляемостта на процеса на изпълнение и предоставяне на услуги по електронен път, свързани със събитията от живота, засягащи конкретни граждански и бизнес нужди.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на електронните услуги за водачи на МПС, водещи се на отчет в гр. София 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.