Анализ на фирма


Категория на документа: Други


по дисциплината "Стратегическо управление"

Представянето на курсовата работа е задължително условие за допускане до явяване на теста. Тя носи 30 % от общата оценка по дисциплината. Студенти, чиито курсови работи са оценени с двойка, не се допускат до тест.

І. Тема на курсовата работа:

"ВИЗИЯ, МИСИЯ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ФИРМА "..................................."

1. Избор на фирма

Всеки студент може свободно да избере фирмата, за която да разработи визия, мисия и стратегия на развитие. Това може да бъде собствената Ви фирма, фирма на роднини или приятели, някаква реално съществуваща известна фирма, с която нямате нищо общо или хипотетична фирма, която да бъде измислена само за курсовата работа. Няма значение какъв е юридическия статут на фирмата - ЕТ, СД, ООД, ЕООД, АД.

В същото време тази курсова работа дава добра възможност да се направи реална стратегия на собствената фирма или да се разработи стратегия за фирма, която студентът има намерение да създаде в бъдеще. Заслужава си да се повтори това, което е направил Фредерик У. Смит. Докато е учил в Йелския университет, в семестриална курсова работа по икономика, той развил идеята и разработил стратегия на куриерска фирма. Независимо, че курсовата му работа получила оценка "среден" и професорът му казал, че това е зле обмислена идея, след като завършил висшето си образование, Фредерик У. Смит реализирал тази идея и създал компанията "Федерал Експрес". Днес печалбата на тази компания надхвърля един милиард щатски долара! 1

ІІ. Структура на курсовата работа

Въведение
Представяне на фирмата
* предмет на дейност
* структура и персонал
* активи
* годишен оборот
Визия на фирмата /стратегическо виждане/
Мисия на фирмата

Стратегически анализ на външната среда на фирмата

Стратегически анализ на вътрешната среда на фирмата
Цели на фирмата
Стратегия на фирмата
Заключение
ІІІ. Изисквания

1. За разработването на курсова работа е достатъчно да се използват знанията от учебника, който Ви е предоставен от МВБУ. Това не изключва при желание да се използват и други учебници, книги, Интернет страници и други източници на информация по желание на студентите.
2. Курсовата работа трябва да има посочената в т. ІІ. структура.

3. Курсовата работа трябва да бъде не по-малко от 1800 думи и не повече от 2000 думи /като не се счита заглавната страница и последната страницата с ползвана литература/.

Проверката на броя на думите става от падащо меню File - Properties - Statistics - Words.

4. Курсови работи, които на отговарят на посочените изисквания в т. 2 и 3 не се оценяват.
5. Курсовата работа трябва да се представи до 23.00 часа на г.

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД
Дистанционно обучение

Бакалавърска програма
Специалност "Бизнесадминистрация"

Учебна дисциплина "Стратегическо управление"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.