Анализ на фирма


Категория на документа: Други


1.Рекламната дейност е недостатъчна.

2.Недостатъчен обем на продажбите на новите продукти

През изминалите години фирмата ни се е утвърдила в бранша и сме спечелили доверието и на доставчиците и на клиентите си. Нашите служители са млади хора с творческо мислене и отлична професионална квалификация, отдадени на идеята да осигурят най-доброто и това гарантира качество, сигурност, здравословно хранене.

7. Цели на фирмата.

Фирмата е отделила средства за пълна подмяна на съществуващата техника с по-нова и съвременна, което ще подобри качеството и бързината на работата, а също така с времето ще се отрази и редуциращо на цените; закупуване на модерна разфасовъчна техника и предлагане на нови видове разфасовки

Предлагане на нови групи асортименти, отговарящи на потребностите на бързо развиващия се български пазар

Въвеждане на стандарт IFS или BRC

Организацията планира и по-широка мащабна рекламна дейност чрез телевизионна реклама, която досега фирмата не е правила;

Друга цел е разширяване на дистрибуторската мрежа не само в страната, но и в чужбина по точно в Германия;

Разработването на нови продукти, тъй като по-голяма част от продуктите се намират в етап на зрялост.

Усилена подготовка за да представим традиционните месни продукти на щанд в Международно изложение за земеделие и хранително-вкусова промишленост "Зелена седмица" -в Берлин, Германия

Стремим се да получим официално обновения сертификат за безопасност и качество на храните IFS (International Food Standard).

8. Стратегия на фирмата.

Стратегията, която фирмата е избрала се основава на функционалните характеристики на продукта, на неговия дизайн и имидж. Тя изисква често обновяване на продукта,интензивна реклама и усилия по продажбите. Стратегията се разработва за основния продукт на фирмата (телешки салам в естествено черво). Иновационната стратегия към която се е насочила фирмата е модернизиране на произвежданата продукция. Иновацията е свързана с дизайна на продукта, опаковката, маркировката. Фирмата обновява произвеждания продукт на база собствени разработки. За пръв път фирмата ще пусне на пазара вакуумиран и нарязан телешки салам, което ще привлече клиенти с по-ниски покупателни възможности. Досега фирмата е рекламирала само във вестници, чрез панаири и изложби. Сега фирмата предвижда реклама по телевизията, която ще достигне до по-голям кръг потребители. Рекламната кампания, която ще използва фирмата ще се провежда периодично, тъй като е по- силно въздействаща. Необходимите средства, които фирмата е отделила са в размер на 4% от приходите. С цел да се развива успешно "Свинска скара" ЕООД непрекъснато прави проучвания на пазарите, клиентите и конкурентите за получаване на една по-пълна и всеобхватна информация.

9. Заключение

Стратегическият анализ и целите на фирмата дават възможност да бъде изградена стратегията - или виждането за постигане на целите. От направеният анализ е очевидно, че изследваната фирма ще използва стратегии за концентриран растеж. Чрез осъществяването на тези стратегии, ,,Свинска скара'' ЕООД се опитва да подобри своят продукт или да започне да произвежда нов, без да сменя отрасъла си. По отношение на пазара нейната цел е да разшири съществуващият пазар, както и да премине на по-нов и същевременно по- сложен пазар. Стратегическото управление не е мода и не е прищявка, то е необходимост, без която не може да се създаде, да функционира, да се развива и оцелява нито една фирма. Модерното управление е както практика, така и наука, която се изучава и прилага. Вярно е, че човешката интуиция е много важна за професията на мениджъра, но в днешния свят оцеляват само професионалистите. Фирмените стратегии подготвят мениджърите като снижават шансовете за вземане на погрешни решения и увеличават осведомеността им относно възможностите, които биха били благоприятни за организацията в бъдеще.

Използвана литература:
1. Стратегически мениджмънт- С. Христов
2. Интернет публикации

??

??

??

??

0

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.