Анализ на фирма


Категория на документа: Други


Axis Communications, Paxton Access
* Аксесоари и мултимедия:
EasyTouch, PORT, Point of View, Philips, Creative, Sony, GoClever
* Софтуер:
Milestone Systems, AgentVi
STEMO Ltd. - Стемо ООД е частна българска компания, основана през февруари 1991 година от четирима компютърни специалисти. Фирмата започва своята дейност с доставки на компютърна техника и производство на софтуер.
Днес Стемо е утвърден лидер в областта на информационните и комуникационни технологии. Компанията разполага с 15 собствени търговски офиса, сервизни бази, магазини, складове, учебен център, оборудвани с модерни информационни, технически и транспортни средства. Филиалите на фирмата се намират в най-големите градове на страната - София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Русе, Плевен, Благоевград, Козлодуй, Габрово.
Стемо предлага широко портфолио от ИТ продукти, решения и услуги, които помагат на клиентите да изградят и повишат ефективността, производителността, сигурността и надеждността на своята ИТ инфраструктура.
Разностранния професионален опит и експертиза позволяват успешна реализация на комплексни проекти, обхващащи пълния жизнен цикъл на всяка информационна система - консултации, проучване, анализ, проектиране, планиране, внедряване, обучение, експлоатация, оптимизация, поддръжка и обновяване.

Непреки конкуренти: Datecs Ltd. Telelink JSC
Datecs Ltd - Фирма Датекс е създадена през 1990 от група научни работници от Института по Приложна Кибернетика при Българската Академия на науките. Обхватът на Системата за Управление на Качеството включва всички дейности на Компанията, свързани с проектиране и производство на Касови Апарати, Електронни Везни, Принтери, ПОС Системи и Дигитализация на Географски Карти.

Фирма Датекс е коректен партньор на няколкостотин свои представители в страната и (няколко десетки) в чужбина.
- Фирмата е поръчано като подизпълнител за внедряването на Глобул, България на 2 -ри GSM оператор на мрежа и част от групата на OTE
- Създаване на Телелинк България

Безжични мрежи - "до ключ" услуги и решения за внедряване и поддръжка на безжични мрежи за достъп, специално насочени към мобилните оператори, обществената безопасност и широколентови безжични превозвачи достъп
Системна интеграция - проектиране, интеграция и поддръжка на мрежи от следващо поколение телекомуникационни и платформи за предоставяне на услуги и решения, насочени към телекомуникационни оператори, на държавните институции и големите предприятия като банки, комунални услуги и др. разполагането на свои превозвач клас мрежова инфраструктура

Интелигентни съоръжения - проектиране, интеграция и поддръжка на интегрирани системи за изграждане и управление на съоръжения, насочени към големи публични и частни организации с конкретен акцент върху фирми за недвижими имоти

Във всички линии на бизнеса на дружеството обхваща пълния жизнен цикъл на предлаганите решения и има възможност да се разшири своето портфолио към управлявани услуги и аутсорсинг.

3.Собственик - Предприемач?
Основателите на фирмата Дмитрии и Владимир Асбис отговарят на определението предприемач. Те са носители на инициативата за действие и нейните подбудители, откриват нова полезност, с цел печалба и поемат нейните рискове, с произхождащите от това позитивни и негативни последствия. Братята Асбис упражняват натиск върху конкурентната среда, като по този начин дават първоначален тласък в промяната на икономическата система. Те организират и мобилизират всички необходими ресурси, необходими за осъществяване на дейността.

4.Фактори, влияещи на решението за откриване на собствен бизнес
Базисни: Дмитрии Асбис е работил в областта на технологиите и придобива необходими знания и умения в тази сфера, което го подтиква към идеята за дистрибуция на IT технологии. Брат му Владимир притежава необходимото образование за тази цел, с което успяват да се допълнят.
Отключващи фактори не носят идеята за започване на собствен бизнес, но те стартират процеса на създаване на такъв. Главния отключваш фактор е това, че работата на Дмитрии е застрашена поради липса на клиенти в магазина, в който е работил.
Личностни фактори: Те са упорити предприемачи, които умело са преценили възможния риск и са взели решение да направят своята идея реалност. Амбицията им за успех и усъвършенстване на знанията и опита им ги води напред и нагоре. Те имат специални знания и умения в конкретната област на бизнеса, както и умения да работят с хора.
Задържащи фактори като страх от неуспех не се срещат при тях, защото са напълно амбицирани и се впускат с цялото си съзнание в бизнеса си и са готови да рискуват без да предполагат какъв ще е крайният резултат.

5. Жизнен цикъл в развитието на фирмата.

До момента фирмата е преминала през първите 3 етапа в развитието си и сега тя се намира в 4ти етап (устойчиво функциониране).
Етап 1: Старт: През този период те обмислят и преценяват своето решение за собствен бизнес, правят оценка на преимушествата и недостатъците на услугата, която искат да предлагат. Асбис обмислят и с кои фирми ще работят,като предлагат и дистрибутират техните продукти. Те правят проучвания в магазините за техника и техните доставчици и дали биха работили и с нов доставчик, ако се появи такъв.
Етап 2: Оцеляване. През този етап основната цел на предприемачите е да оцелеят на всяка цена. Те намират клиенти и концентрират всичките си усилия в непрекъснатото им увеличение. Стараят се да правят експресни доставки при необходимост, както и богат асортимент от продукти на различни производители. На този етап няма много работници , а само 2мата братя и още 3ма работника, които не са на пълен работен ден и им се плаща почасово.
В течение на времето АСБИС успяват да се наложат на дистрибуторския пазар и реализират високи продажби и бързо нарастваща печалба, което води до необходимост от увеличение на персонала. Това са белези на преход към
Етап 3: Предприемачески растеж: Увеличават персонала като вече са на пълен работен ден, с по-високо заплащане. Наемат се висококвалифицирани кадри за длажности като помощник управител, счетоводител.Закупуват се повече доставни автомобили, както и камиони за поръчки за по-големите вериги магазини. Фирмената дейност се разширява като се правят доставки в цялата страна.
Пазарните проблеми като конкурентоспособност, пазарно присъствие, привличане на нови клиенти и разширяване системата за продажби са преодолени чрез установяване на трайни позиции в дистрибуцията на продуктите.
Отварят се нови центрове и складове в други страни. Основават се дъщерни фирми на холдинговото дружество и стават франчайзингодатели на фирмената дейност в Европа, Средния Изток и Африка.
Вече 22-годишния опит на фирмата дава резултати като се забелязва постоянен ръст продажбите и печалбата, увеличаване на непроизводствените разходи, както и наразват запасите им. Това довежда до
Етап 4: Устойчиво функциониране: Изгражда се собствена система за подбор на персонал. Предлага и фирмено специализиране и обучение. Дават се бонуси за превишаване на таргетите за продажби, с което се стимулира работата на персонала. Затяга се счетоводния контрол за изразходването на ресурсите на фирмата, създава се единна счетоводно-отчетна система. АСБИС се утвърждава на пазара, като завоюва относително постоянен пазарен дял и трайно доказва добре развитата система за дистрибуция и продажби с доказана ефективност.
Към днешна дата фирмата е все още в етап на устойчиво функциониране , като няма белези за преминаване към следващия етап 5: Спад (свиване) на дейността.

6. Конкурентни предимства:

За разлика от повечето им международни конкуренти, фирмата работи с активното местно присъствие в редица страни в различните региони. Тъй като много от конкуренти са насочени към едни и същи пазари от няколко различни места в Западна Европа, те се възползват от увеличаване на ефективността на логистичните разходи .
По-специално, широкото географско покритие, в съчетание с централизираната структура и автоматизираните процеси, води до намалени транспортни разходи и намален разход на събираемостта на приходите, както и последователен подход за пускане на пазара, в сравнение с конкурентите. В резултат на това са се превърнали в оторизиран дистрибутор
за водещи международни доставчици, които желаят да проникнат в редиците на бързо развиващите се пазари, обслужвани от тях, предлагайки им възможност да проникнат в тези пазари в разходно-ефективен начин и чрез последователен подход за пускане на пазара.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.