Анализ на фирма


Категория на документа: Други


-
2. Физическа охрана на склада
30.00
-
ОБЩО:
990.00
910.00
Този анализ показва че доставката може да се осъществи на по-ниска цена, за по-кратко време.

8.Предприемаческа стратегия на фирмата. Предимства и недостатъци.

Предприемаческата стратегия която използват АСБИС е съзидателна имитация. Те използват успеха на другите, като усъвършенства начина на дистрибутиране на IT технологии, като разбират услугата по-добре от онези, които са я създали и реализирали. Те виждат това, което клиентите търсят - бързи доставки, ниски цени, голям продуктов асортимент, отсрочено плащане и др.
Предимствата на Съзидателен имитатор са че чрез нея се установяват стандартите и се завладява пазара. Тази стратегия има за цел да се заемат водещи и дори доминиращи позиции на даден пазар или в дадено производство.Тя е много по-малко рискована от стратегията "най-бърз с най-голямото". Прилагането й се свързва с вече установен пазар от първоначалния внедрител на услугата, по-голямо търсене на услугата на имитатора, известни пазарни сегменти или възможности за лесното им установяване. Изследването на пазара до момента на внедряването на имитационния проект може да разкрие какво се купува, отношението на клиентите към продукта и да се предвидят съответни действия на имитатора.
Успехът на тази стратегия в решаваща степен се предопределя от степента на технологичните възможности на съзидателния имитатор. Недостатъците, които могат да съществуват са ниското технологично равнище, ниската квалификация на работните, ниската технологична дисциплина предопределят неуспеха на стратегията Съзидателно имитиране.

9.Възможни рискове

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.