Анализ на фирма от гр.Варна


Категория на документа: Други


Фирма " ГРАНТ-ТУР" ЕООД
Pench's bar (Пенчис бар- Варна)

1. Въведение

"ГРАНТ- ТУР" ЕООД е организация ,със седалище град Варна, притежаваща 3 бара, носещи името на своя собственик "Pench's bar". Пенчо Пенчев завършва Руската въздушна академия и има шанс да стане военен, въпреки това той се отдава на своето хоби и създава бар с история, традиции, култура, забележителни постижения и дългогодишни клиенти . Днес той е българинът, който държи 3 пъти световен рекорд по брой коктейли ( 1244) . Пенчо Пенчев е Председател е на Българската асоциация на барманите, като провежда и професионални курсове в тази област.
Персоналът в баровете е постоянен , почти всички работят от над 10 години , като сред тях е и най-добрия барман в света- Васил Колев . Той спечели тази титла за втори път през май 2012 год.

2. Предмет на дейност
Първият бар се намира в центъра на Варна. Създаден е през 1991год. Това е мястото, където се предлагат най-много коктейли в света. Предлагат се различни видове скъп оригинален алкохол. Самият собственик има колекция, като притежава и рядък вид бутилки , лимитирани серии в цял свят. Дългогодишни клиенти са предимно хора на средна възраст, със сериозни професии ( лекари, адвокати, хора от бизнеса), чужденци, двойки или компании от колеги, ценящи качеството на предлаганите напитки , приятната и спокойна атмосфера, високото ниво на обслужване.
Вторият бар е ВИП клуб, в който клиентите са и членове. Това са лица от бизнеса, лекари, адвокати и други. Заплаща се за годишна карта като се предлагат отлично обслужване, спокойна обстановка, условия за провеждане на делови срещи и най-вече качествено приготвени напитки. Тук се намира и колекцията от над 600 вида алкохол, най-скъпото кафе в света, както и горещ шоколад, приготвян специално за бара.
Менюто на заведенията тежи 1.5кг и съдържа богат избор от топли и студени напитки, видове алкохол и най-вече коктейли.
Третият бар е сезонен и работи през лятото на плажната ивица на Варна. Достъпен е за хора на всякаква възраст. Посещава се и от чужденци, някой от които дългогодишни клиенти.
В заведенията се предлагат уникални освежаващи напитки с невероятни комбинации и украси, плод на професионализъм, вкус и богато въображение. Само в " Pench's bar" се правят т.нар. желирани коктейли, чието приготвяне изисква предварителна поръчка и два дни за да стана готови.
От особено важно значение са както качествената напитка, така и бързото й приготвяне. Един коктейл се приготвя за 3 минути, което е доказателство за изключителния професионализъм на барманите.

3. Мисия

"Да покажем на цял свят ,че Пенчис е българска марка барове, които правят най- доброто в коктейл барманството и е символ на прецизност, качество, професионализъм и уникалност."- Васил Колев, барман в Пенчис бар

" Голямата ми амбиция и тази, по която работим в момента е да превърнем марката Pench's в "третото място" ( ако домът и работата са първите две места, то работата да е третото) за всички познаватели и ценители на стойностните напитки. И да бъдем не толкова "бутиков бар" , както някои ни наричат, колкото синоним на оригиналността, автенъичността и професионализма в барманството."- Пенчо Пенчев, собственик на заведенията
Хората са сплотени и целеустремени , постигнали са забележителни успехи, знаят на къде отиват, водени са от общи цели и продължават да работят заедно за благото и доброто име на организацията.

4. Цели
Стратегически
- Да задържим рекорда на Гинес в следващите 5 години;
Тактически
- Да увеличим асортимента с около 50 коктейла до 2013 година;
- Промяна на облика на бара до 2013г. в центъра на Варна и увеличаване на капацитета му
- Увеличаване на приходите на зимния бар през лятото на 2013г. с 50%;
Стратегии
- Посещение на предстоящи конкурси по барманство , обучение и изпращане на младия персонал;
- Да обучим най- младите бармани на истински занаят, така че да се запази професионализмът и традициите на бара;

5. Организационна структура, взаимоотношения и комуникация в организацията

Организацията, обект на нашата курсова работа е малка, но с дългогодишна история. Оттук и колебанието при определяне типа на нейната структура. Въпреки това я определяме като органистична, плоска и централизирана скромна структура, с прост механизъм на интеграция.
Организационната структура клони към органистична, доказателство за което са : нестабилната среда, в която се работи и приспособяването на " организма" към нея, участието на служителя със свой принос при изпълнението на задачите , малка йерархия, добре развити хоризонтални и вертикални комуникации, предоставяне на съвети и информация вместо инструкции и решения. Органистичната структура легитимира значително повече свобода на действие на персонала и предоставя правото на самостоятелна преценка в работата. Като пример може да се дадат специалните умения на барманите: Васил Колев (10 -кратен национален и 2-кратен световен шампион по барманство), който владее карвинг изкуството (резба по плодове и зеленчуци) прави коктейлите още по-атрактивни за клиентите.
Структурата на управление е плоска т.е налице е минимален брой нива на управление, което значително подобрява комуникацията в организацията. На върха стои собственикът, който делегира права на управителката на заведенията т.е. налице е централизация. Интересен факт е, че той делегира на по- възрастните бармани свобода и права за вземане на решения в някои области и се интересува от мненията им по определени въпроси и проблеми, касаещи работата. Например дава свобода да се измислят нови рецепти и имена на коктейли.
Като цяло отношенията в организацията са неформални. По- голямата част от персонала работи заедно от създаването на марката. Всички са започнали от едно ниво. Например управителката 6 години работи като сервитьорка, доказва уменията си, посвещава се изцяло на работата си и е избрана за управителка. Въпреки това отношенията й с барманите не се променят. Всички са сплотени и работят в екип. В много кризисни ситуации границите между длъжностите се сливат, например собственикът влиза зад бара, а управителката взема таблата и работят всеки ден.
Интересното е , че са се обособили две групи- "група на старите" (професионалистите, работещи от самото начало) и " група на младите" ( новопостъпили или назначени отскоро ). Между тях, разбира се, съществува сътрудничество, по- старите са като "началници" за новите членове на персонала, те им дават информация и съвети, критикуват, но не с лоши намерения. Единият от барманите приема неформално ролята на ръководител на по- новия състав- обучава ги как да работят по стандартите на организацията, порицава ги за допуснати грешки и неизпълнение на задачи т.е когато става въпрос за работа неформалната комуникация изчезва. Между двете групи се усеща дистанция, респект и дисциплинирано поведение от страна на новия персонал. Забранени са разговорите на теми, различни от тази за естеството на работа, когато в заведенията има клиенти или там са управителя и собственика.
Пенчис заведенията имат своя история и политика. Както всяка организация, така и тази има свои правила и стандарти на работа и поведение (формализация на структурата), които значително я отличават от други организации. Много се държи на спазването на правилата, които се по- скоро са неписани и се предават от по- опитните на неопитните. При наемането на нов персонал се предпочита да е без опит, с цел по- лесното и по- бързо обучение по собствените стандарти. Така се човешкият фактор става ценен ресурс и изпускането му на трудовия пазар би било грешка. Именно в това се корени постоянството на персонала и липсата на текучество.
Комуникации
Комуникациите в организацията са интензивни силно развити в двете посоки- хоризонтално и вертикално. Много се държи на принципа " това, което клиентът е казал трябва да стигне до ушите на собственика" т.е. обратната връзка е изключително важна , за да се съобщава всяко нещо засягащо работния процес, обслужването, коментарите и мненията на клиентите. Това спомага за въвеждане на корекции в поведението на персонала, състава на напитките и др.
Като правило се е наложило персоналът винаги да знае какво е мнението на клиентите, доволни ли са и ако не- защо? Телефонната комуникация е неизменна част от контролния процес. При допусната грешка управителката, която ежедневно наблюдава обектите, се обажда и налага санкции, порицава, възлага задачи. Но това се отнася за по- младия персонал.
Вертикални комуникации
Осъществява се отгоре- надолу. От върха на йерархията Пенчо Пенчев
Характерно за комуникационния процес в Пенчис е ,че собственикът няма пряк контакт със сервитьорките. Ако е недоволен от нещо или има някакво нареждане, което пряко ги засяга, се предава чрез управителката. Но интензивно контактува с барманите. Това се дължи на факта, че самият той е бил барман и разбира от материята.
В организацията няма обособени звена, между които да протичат хоризонтални комуникации, но хората на еднакво ниво в йерархията непрекъснато общуват, което им помага да се сработят много добре.
На какво се дължи разликата в комуникацията между управителката и главните бармани и между нея и по- новия персонал ( най- вече сервитьорки) ? Фактът, че е започнала като сервитьорка още в първите години от основаването на марката "Pench's" и е била дълго време в екип с барманите на заведението, споделяли са ценностите на фирмата, работили са заедно непрекъснато, ежедневно, приели са организацията като свой дом и убежище , били са на едно ниво. Това я потиква да бъде стриктна към новопостъпващите, и чрез поведението си да им покаже, че за да бъдат приети като част от екипа трябва да докажат, че приемат ценностите и стандартите на Пенчис. Затова и отношенията между тях не са така неформални.
Като цяло структурата на организацията е стимулирана от сътрудничество. Няма такива амбиции за израстване в йерархията, тъй като няма и такива възможности. Собственикът е един, управителят също. Всички са заедно от около 15 години, чувстват, че принадлежат на организацията, идентифицират се с нея. Скрита конкуренция може да се забележи при по-младите бармани, които искат да се харесат на главните бармани и на собственика Пенчев. За конфликти не може да се говори.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на фирма от гр.Варна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.