Анализ на фирмена дейност


Категория на документа: Други


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

"Черноризец Храбър"

ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

ТЕМА: Анализ на фирмена дейност на "РУБЕЛЛА-БЮТИ"АД

Изготвил: Проверил:
Павлина Ангелова Старши асистент

СУ-ММБ І курс Павлина Ямукова

Фак.ном.07981015

Съдържание
1.ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА 3
2.ОПИСАНИЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 4
3.ОРГАНОЗАЦИОННА СТУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ 5
4.ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ 6
5.ДИСТРИБУЦИЯ 7
6.АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТИТЕ 7
7.СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ НА ФИРМАТА 7
8.СТИЛ НА РЪКОВОДСТВО 8
9.ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 8
10. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 9

Теоретична постановка - В курсовия ми проект разглеждам цялостната производствена и управленческа дейност на фирмата. Описвам и анализирам организационната и структура. Анализирам външната и среда, дистрибуцията и правя анализ на конкурентите им. Описвам слабите и силните и страни, разглеждам стила им на ръководство и дружеството им. Правя изводи и давам препоръки.

1.ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА

"Рубелла-Бюти"АД

ОПИСАНИЕ НА ФИРМАТА
Създадена през 1979г. Като малко предприятие за разфасовка на перилни препарати. По-късно се обособява като малко предприятие за производство на декоративна козметика до 1983г.
Намира се в източната част на Рудозем. Разположена на площ около 13 декара.
През 1983г.влизат в експлоатация нови производствени мощности. Предприятието е специализирано за период от 5 години- основно за производство на опаковки, от 83г.нататък. В основата на производството на опаковки е изработването на ламинатни фолиа, като за целта е внесена високо технологична японска машина на фирмата "Сумитомо"-Япония. Закупена е и съответната печатаща техника за производство на ламинатни туби. Съпътстващо производство е произвеждането на козметични кремове и част от декоративната козметика. От 88г.нататък започва производство на паста за зъби и е доставена необходимата техника за пълнене на туби. Постепенно козметиката в основните и направления- бяла и цветна- стават основни за предприятието. Наличните връзки с руските пазари осигуряват пласмента на произвежданите продукти в обем, в порядъка на 3-4млн.на месец. През 1997г.предприятието е приватизирано и се преименува. През 1997г.предприятието носи името "Рубелла",което име носят и повече от продуктите.
През 2001г.е построен нов цех за производство на шампоан и боя за коса. Внедрени са нови течни и кремообразни бои. Количественото производство в приходи е в порядъка на 150-200хил.бои на месец. Започва производство и на шампоани, като са доставени машини за флакони на шампоани. През 2003г.са закупени нови 3 линии за пълнене на туби, за козметични продукти. В резултат на добър мениджмънт и съвременна иновационна политика са внедрени нови 25 вида пасти и 12 вида козметични крема. Намален е състава на предприятието от 650 на 300 души, като се запазва общия обем на продукцията. В момента в "Рубелла-Бюти"АД работят пряко заети в производството 120 души. От тях ремонтен персонал-17души;административен персонал-16души и спомагателен персонал- в порядъка на 40дущи. В структурата на предприятието е намиращия се в София офис, чиято задача е доставка на суровини и материали, обезпечаване на пласмента и разработка на нови продукти.Общата фирмена политика е обезпечаването на договорите,които гарантират регулярно производство, заемайки по-големи дялове в големите търговски вериги. "Рубелла" регулярно участва в търгове за производство на козметични продукти, като се предлагат качествени продукти на добри цени . Често се отказват заявки, които надвишават производствения капацитет на предприятието.

ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

Производството е обособено в няколко основни цеха:
1. Обособено ламинатно производство включващо в себе си отделение за производство на ламинатни туби. В състава на производството са включени: отделение за производство на шприцовани изделия и отделение за произвеждане на флакони. От 2007г. Е обособено и ново отделение за производство на тубоси за нуждите на цеха за боя за коса. Обема на производство е в порядъка на 3млн. ламинатни туби на месец, като изцяло се задоволяват нуждите на предприятието и на сродни предприятия от България;
2. Основното производство е в произвеждането на козметика, като се произвеждат за момента 48 вида пасти за зъби и около 28 вида козметични кремове, отделно от това се произвеждат гелове за коса и антицелулитни гелове. Обема на производството на пасти за зъби е около 2млн. и 300хил. на месец, а на козметичните кремове около 600 - 700 хил. на месец;
3. Производство на шампоани - включва около 20 артикула, като основно са шампоани на био-основа - яйчен, ябълков, лаика, ананас и т.н.; крем шампоани - за различните видове коса; слънце предпазни средства и душ гелове;
4. В цеха за боя за коса се произвежда основно боя за коса Фешън и под чужда марка боя за коса на търговската верига "Карфур". Днешното производство на боя за коса е в порядъка на 400хил.на месец, като по-голямата част са за износ.

2.ОПИСАНИЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА
Предприятията в козметичната индустрия в България са няколко, които са се наложили в дългия период на съществуването им:"Арома"-София;"СТС"-Габрово;"Ален мак"-Пловдив и няколко сериозни частни фирми в Пловдив, които са заели пазарната ниша основно в боята за коса. За съжаление поради лош мениджмънт тяхното състояние не е добро и те продават машините и съораженията, което говори, че намалява обема на произведения продукт, което от своя страна благоприятства за увеличаване продажбите на "Рубелла". Но поради факта, че стойността на произведената продукция в износа, в ЕС е в пъти по-голяма от продажбите в същото количество в България - за "Рубелла" преобладава износа. За 2007г.са отчетени следните проценти за продажбите на козметичната индустрия както следва: за Русия - 11%; за България - 19% и 70% за Англия, Франция, Испания, Чехия, Македония и Румъния.

3.ОРГАНОЗАЦИОННА СТУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на фирмена дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.