Анализ на икономически растеж


Категория на документа: Други
Икономически сектори и групировки
Номенклатура
Брутна добавена стойност- индекс на физическия обем към предходна година
по икономически дейности
А 10
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
Селско, горско и рибно стопанство
A
105,0
89,3
100,6
105,2
97,6
103,5
91,2
99,5
72,8
132,4
90,5
104,6
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
B_EСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на икономически растеж 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.