Анализ на икономиката на България за 2003-2007 г.


Категория на документа: Други


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Факултет "Управление"
Специалност "Международни икономически отношения"

КУРСОВА РАБОТА
по сравнителни икономически системи на тема:

"РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, НАЦИОНАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ ,МОДЕЛ НА ПАЗАРНО РАЗВИТИЕ, СЕКТОРНА СТРУКТУРА И РАВНИЩЕ НА ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2003-2007 ГОДИНА"

ноември 2010 година
Съдържание

Въведение
I.Ресурсна обезпеченост
1. Труд
2. Земя
3. Капитал
4. Предприемачество
5. Енергия
6. Информация
II.Пазарен модел и национална производствена функция
III.Секторна структора
1. Първичен сектор
2. Вторичен сектор
3. Третичен сектор
IV.Равнище на "отвореност" на икономиката

Въведение

България е малка държава, която претърпя много промени преди и след влизането си в Европейския съюз и НАТО. За да се приобщи към съюзите на силно развитите държави, преодоля много препятствия по пътя си. От 2004 тя стана член на Северно-атлантическия пакт, а 3 години по-късно, стана част и от Европейската общност. Поради тази причина избрахме да разглеждаме България в нашия курсов проект, както и периода 2003 - 2007 година, понеже той обхваща годините преди началото на Световната финансова криза, засегнала както най-големите икономики, така и тези на слабо развитите и развиващите се страни, и годините на адаптация към законодателството, методите на работа и развитие на Атлантическия и Европейския съюзи.
I.РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.Труд
Таблица 1 - Заети лица и коефициент на заетост на лица на 15 и повече години1

2003
2004
2005
2006
2007
Заети лица (хиляди)
2834.0
2922.2
2980.0
3110.0
3252.6
Коефициент на заетост (%)
42.4
43.7
44.7
46.7
49.0Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на икономиката на България за 2003-2007 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.