Анализ на икономиката на България за 2003-2007 г.


Категория на документа: ДругиБИБЛИОГРАФИЯ

http://www.eea.europa.eu
http://www.econ.bg
http://www.ced.bg
http://www.nsi.bg
http://www.mi.government.bg
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
" Световното стопанство и българският избор "-Доц. П. Танова, ИК " Кама ", С., 1995 г.
"Държавен дълг" - месечен бюлетин на МФ, декември 2003 год.
http://www.mlsp.government.bg
http://www.info.mitnica.com

1 http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=26
2 http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=26
3 http://geografia.kabinata.com/03.htm
4 http://www.ced.bg
5 http://www.evroportal.bg/?tid=40&oid=671689
6 http://www.mi.government.bg/ind/conc.html - Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България
7 http://epp.eurostat.ec.europa.eu
8 Подробно изложение, засягащо характеристиките на различните типове пазарни стопанства и техните приоритети може да се прочете в книгата на Доц. П. Танова " Световното стопанство и българският избор ", ИК " Кама ", С., 1995 г.
9 Изследването е проведено в периода 20 - 29 януари 2004 год. сред 409 фирми и е представително на равнище работещи предприятия. Критерии за подбор на фирмите от извадката са регион, сектор, брой на наетите и тип собственост.
10 Той по своята същност представлява списък с емиисите или в българската икономика това са дружествата с добра ликвидност.
11 По данни на МФ, месечен бюлетин "Държавен дълг", декември 2003 год.
12 http://www.mlsp.government.bg
13http:// www.ced.bg
14 http://www.ced.bg
15 http://www.info.mitnica.com
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на икономиката на България за 2003-2007 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.