Анализ на източниците на конкурентни предимства на металургични компании


Категория на документа: Други
Курсова работа
по Бизнес анализи

Тема: Анализ на източниците на конкурентни предимства на металургичните компании "Алкомет"АД и "КЦМ 2000"АД

Изготвили:
Пенко Джеферов ф.н. 9811
Георги Милитаров ф.н. 9794 Проверили:
Специалност: Мениджмънт Гл.Ас.Веселина
Група: 59 Максимова

I. Състояние на металургичния сектор в България

С близо 12% дял от общата промишлена продукция и над 16% от продуктовия износ на страната през миналата година металургичният сектор устойчиво е останал една от ключовите индустрии в България. Въпреки това показателите са се влошили в сравнение с предходната година, което се дължи както на външни фактори като икономическата криза и свитото потребление на основни пазари, така и на вътрешни проблеми като рязкото увеличение на цените на енергоносителите за промишлеността. През първите девет месеца на тази година съживяване има в цветната металургия, но производството в стоманодобива продължава да намалява. Това отчетоха от Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) по повод Деня на металурга 5 ноември.

Негативна тенденция

През миналата година има рязък спад на производството в черната металургия при всички видове продукти. Понижението при стоманата, която след закриването на "Кремиковци" вече се произвежда само от "Стомана индъстри" в Перник, е 23%. По-слаби са резултатите и при валцуваните черни метали, където количеството продукция намалява с 26.6% въпреки очакванията за раздвижване на пазарите и потреблението. Макар че подобна тенденция в стоманодобива се наблюдава и в ЕС, там понижението е с доста по-малки стъпки (около 5%). "Нищо не се е случило с металургичните предприятия, което да обуслови този рязък спад между 2011 и 2012 г. Единственият фактор са пазарите и губенето на конкурентоспособност заради разходи, включително енергийни", посочи изпълнителният директор на БАМИ Политими Паунова и прогнозира, че негативната тенденция ще продължи и тази година. Това се вижда и от данните към края на септември, които показват, че спрямо същия период на миналата година обемът на произведената течна стомана е намалял с 25%, а ръст от около 15% се отчита единствено при производството на дълъг прокат (арматура и профили).

Цветна специализация

По-различно е положението в цветната металургия, където България се оформя като важен играч на европейско ниво. В страната се произвеждат близо 14% от медта и 4-5% от цинка и оловото на ЕС, като в същото време населението е около 1.5% от това на ЕС. Статистиката показва, че 80% от металургията в страната са производство на цветни метали, докато в Европа делът е 30% за сметка на черната металургия. Българската индустрия често е обвинявана, че е енергоемка, но важното е, че високият разход на енергия за единица БВП се дължи на това, че имаме развита цветна металургия и трябва да се гордеем с това.

Значителен ръст (близо 80%) за последните пет години има в производството на мед, което е свързано с пускането на нов електролитен цех в "Аурубис България" през 2008 г. През миналата година и през първите девет месеца на тази производството остава стабилно. Почти без промени е и производството на олово и цинк, въпреки че през 2012 г. на практика България остана с един завод по-малко след затварянето на ОЦК - Кърджали. Спряното производство там беше компенсирано от доста по-големия КЦМ - Пловдив, с увеличен обем продукция. Принос има и увеличаването на дела на преработка на вторични суровини (рециклиране на акумулаторни отпадъци), който достига 22% от общото производство на олово през миналата година. През първите девет месеца на годината производството на олово и цинк продължава да расте - съответно с около 10 и 5%. Тенденцията за ръст при проката от цветни метали след спада в пика на кризата през 2009 г. се запазва и през тази година, показват данните на БАМИ. Фактът, че българските металургични предприятия оцеляват при тези условия и отчитат определен растеж, е ясен знак, че продукцията им е конкурентоспособна.

Трудна среда

Средата, в която фирмите в сектора се опитват да оцеляват, обаче е трудна. Като най-болна тема за металургията председателят на БАМИ Антон Петров определи енергетиката. "При газа има монополно високи цени, монополна структура, един доставчик и, още по-зле, един източник - Русия", каза той. Независимо че географски България е сравнително близо до Русия, цените на синьото гориво тук са сред най-високите в Европа - до 20% над тези във Великобритания, Белгия, Испания, Австрия и други. Още по-тежка е ситуацията с електроенергията. По думите на Петров множеството недалновидни и неправилни решения и грешната политика в сектора на възобноявемите енергийни източници са довели до по-висока цена на електроенергията за индустрията. "Ако нашите конкуренти и колеги в Европа са недоволни от една средна цена от 40 евро на мегаватчас и със завист гледат към САЩ, където е 25 долара на мегаватчас, ние плащаме 25-30% повече", посочи той. Според него металургията вече е на предела на оцеляването и това може да се види от числата. Когато през 2012 г. цената на електроенергията се повиши с 13-14%, резултатът на енергетиката се вдигна с 1 млрд. лв. Също с 1 млрд. лв. обаче веднага спадна произведената продукция в металургията, обясни Петров. "Това означава, че вече няма резерви, няма как повече да се оптимизират нашите резултати. Просто директно губим конкурентоспособност", посочи той.

Тайната е в инвестициите

Тайната на оцеляването и на устойчивото развитие на сектора са инвестициите, каза Паунова. За последните десет години общите инвестиции в металургията са над 4 млрд. лв., 30% от тях са директно в опазване на околна среда. Средства са вложени също в конкурентоспособност, разширяване на продуктовата гама на предприятията и намаляване на енергоемкостта. В резултат на направените инвестиции брутната добавена стойност на зает в сектора е три пъти по-висока от средната за преработващата промишленост - 49.1 хил. лв. спрямо 18.5 хил. през 2012 г. За последните пет години енергийното потребление на единица продукция е спаднало над 30%.

Само през 2012 и 2013 г. в сектора са инвестирани около 400 млн. лв. Сред най-големите проекти са тези на КЦМ (над 200 млн. лв.), "Аурубис България" (близо 100 млн. лв.), "Алкомет" (60 млн. лв.). Инвестиции се правят и в "Стомана индъстри", "София мед", Промет стиил", "Етем" и т.н.

II. История, политики и източници на конкурентни предимства

И двете компании, които разглеждаме за целите на курсовия проект са в сферата на металургията. Следват стратегия на диверсификация и се стремят към високо качество на предлаганите продукти.
1. Алкомет АД

АЛКОМЕТ АД е производител на валцовани и пресовани алуминиеви продукти.

Основано през 1981 г., днес АЛКОМЕТ АД е водещият български производител на валцoвани и пресовани алуминиеви продукти. През последните 33 години компанията успешно се разви като един от големите производители на алуминиев прокат на Балканите и придоби известност като надежден партньор както на международните, така и на вътрешните пазари.

Модерното технологично оборудване на трите основни цеха - леярен, валцов и пресов и прилагането на съвременни методи за обработка на алуминий и алуминиеви сплави позволяват производството на богата гама от валцовани и пресовани продукти в съответствие с европейските стандарти.

Производствените мощности на компанията се простират на площ от 370 000 кв.м., разположени в град Шумен, само на около 100 км от пристанище Варна.

В компанията са заети 847 висококвалифицирани специалисти, посветени на мисията на АЛКОМЕТ - да отговаря на изискванията и да оправдава очакванията на своите клиенти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на източниците на конкурентни предимства на металургични компании 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.