Анализ на източниците на конкурентни предимства на металургични компании


Категория на документа: ДругиАЛКОМЕТ произвежда:

- лети плътни кръгли блокове и лята лента, навита на рулa

- студено валцовани листа, ленти и фолиа

- горещо пресовани профили, тръби и пръти

- елоксирани и боядисани профили и листа

Годишният капацитет на леярния цех е 78 хил.тона, на валцовия цех - 45 хил.тона, а на пресовия - 23 хил.тона.

Съвременното производствено оборудване, внедрените системи за управление, прецизната апаратура за контрол на производствения процес, висококвалифицираният персонал, както и прилагането на добрите практики за корпоративно управление, са гаранция за високото качество на всички продукти и услуги, предлагани от АЛКОМЕТ.

Изделията, произвеждани в АЛКОМЕТ, са с технически и качествени показатели, съответстващи на международните стандарти ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18000, AA, EN, DIN, BDS.

Компанията работи по програми за ефективно решаване на проблемите по опазване на околната среда, намаляване на отпадъците, рециклирането и безопасното им съхранение.

АЛКОМЕТ провежда собствен мониторинг на емисиите, отпадните води и отпадъците.

През 2012 год. "Алкомет"АД участва в три панаира -Милано и Верона (Италия) и Дюселдорф (Германия). На изложението Алуминий 2012 в Дюселдорф, Германия, Алкомет успешно участва , с щанд , с площ от 157 кв.м. Алуминий 2012 е най- големия търговски панаир в областта на алуминиевата индустрия с наложен авторитет като едно от най-успешните индустриални изложения в света. Тази година бяха представени 961 изложители от 51 страни . Изложението беше посетено от 21 300 специалисти от целия свят. Интересът от страна на клиенти и доставчици към Алкомет бе голям. Щандът на фирмата бе посетен от около 80 % от насоящите основни клиенти, както и от нови фирми - бъдещи клиенти. Бяха проведени над 180 срещи , на които бе даден старт на договарянето за 2013г.

През 2013 год., за първи път в историята на "Алкомет" АД, Произведената валцова и пресова продукция от Дружеството надхвърля 60 хил. тона, което е с 13 % повече спрямо 2012 год.

В резултат на реализацията на публикуваните през 2012 год. инвестиционни намерения, с 22% се увеличават продажбите на алуминиево фолио, което съставлява 37.93% от общия обем реализирана продукция за 2013 год. Затвърждава се водещата позиция на "Алкомет" АД на европейския пазар на домакинско фолио, като пазарният дял на дружеството достига 17%.

През 2013 год. се запазва водещата роля на "Алкомет"АД на международните пазари, като делът на продажбите показва леко увеличение до 91.92% спрямо 90.63% през 2012 год. Значителен ръст се отчита в продажбите на международния пазар (14.75%), докато националният пазар регистрира лек спад в резултат на сътресенията в българската икономика, които неизбежно оказват негативно влияние върху състоянието му.

Нетните приходи от продажби за 2013 год. възлизат на 286,896 хил. лв., като в тях приходите от продажба на продукция са 279,671 хил.лв. В сравнение с 2012 год. (251,697 хил. лв.), увеличението е с 11.11 %

През 2013 год. реализираните инвестиции в незавършени обекти са 11 мил.лв., а тези на въведените в експлоатация машини и оборудване са на стойност 28 мил.лв., като основните са: машина за флюси, газова пещ за рулони CAACAF-60, пещ "Рота" във валцов цех, фолиев стан "МИНО", пещ за отгряване на рулони, транспортни средства и др.

На 5.11.2013 год. пристига от Тайван оборудването на 600-тонна преса. За монтажа и пускането и в експлоатация работят наши специалисти и специалисти от Тайван

На 4.01.2014 год. в 16.44 часа пресата е пуснта в действие и е отпресован първият профил.

Според информацията новата преса вдига производствения капацитет на цеха с 3 хил. тона годишно. Инвестицията в новото оборудване е осигурена по линия на програма за модернизации, която се изпълнява в периода 2013 - 2015 г. Следващата стъпка по нея ще бъде инсталирането на още по-голяма, 5000-тонна преса, с което общият капацитет на цеха ще се повиши на 23 хил. тона. По този начин ще се даде възможност за разширяване на продуктовата гама в шуменския завод, който е специализиран в производството на всякакви видове фолио - домакинско, техническо, ленти за алуминиеви винтови капачки и други.

ТЕХНОЛОГИИ

Леярният цех разполага с четири пещи за топене и шест автоматични линии за непрекъснато леене на алуминиеви рулони, една наклонена пещ и Wagstaff Caster за леене на заготовки за пресоване.

Валцов цех произвежда листа, релефни листа, ленти, техническо фолио и финсток, домакинско фолио, обмазано фолио, контейнерно фолио. За целта той е оборудван с:

- студено-валцов стан;

- студено-валцов стан "MINO"

- три фолиеви стана;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на източниците на конкурентни предимства на металургични компании 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.