Анализ на компания за захарни изделия


Категория на документа: Други


Информация за фирмата

" Нестле България " АД е реално акционерно дружество , което законно е вписано в търговския регистър в " Агенцията по вписванията " , също така и е регистрирано със съдебно решение на Софийския градски съд по фирмено дело номер 26524/1991 ; ЕИК 831650349 ; с изпълнителен директор Хан Карлос Паралеха .
Предмет на дейността на фирмата е хранителната промишленост , производството на шоколадови и захарни изделия , на адаптирани млека , сладоледи и замръзени продукти .

Теоритична обосновка

Стратегическото планирана представлява избор на действия и решения предприемани от ръководството . Те водят до разработка на специфични стратегии , предназначени за достигане на целите на организацията .

Процес на стратегическо планиране

Фиг. 1
Стратегията представлява всестранен комплексен план , предназначен да осигури изпълнението мисията на организацията и достигане на нейните цели .
Характеристика на стратегията :

1. Стратегията се формулира , разработва и утвърждава от вишестоящо ръководство , но не се реализира с участието на всички нива на управление ;
2. Стратегическият план трябва да се разработва от гледна точка преспективите на цялата корпорация , а не заради интересите на един индивид . Изключение от това правило има само за едноличната фирма , където стратегията на фирмата съвпада с личната стратегия на нейния собственик ;
3. Стратегическият план трябва да бъде обоснован на базата на обширни изследвания и фактически данни ;
4. Стратегическият план придава на фирмата индивидуалност и специфика , което позволява да привлича определен тип сътрудник ;
5. Стратегическият план трябва да бъде цялостен в течение на дълъг период , но същевременно да бъде достатъчно гъвкав . Тези две начала са взаимнопротиворечиви и взаимноизключващи се . Стабилността за дълъг период от време изключва промяната и обратно , но понякога сериозно обстоятелства налагат корекция на стратегическият план . Баз такава корекция изпълнението му може да се окаже безсмислено .

Общия стратегически план на една организация трябва да се разглежда като програма , направляваща дейността за дълъг период от време . Трябва да се има в предвид цъщо , че конфликтната и постоянно изменящата се делова и социална обстановка превръщат нейните корекции в неизбежност.
Стратегическото планиране представлява единствен начин за формално прогнозиране на бъдещите проблеми и възможности на организацията . То дава възможност на висшето ръководство да създаде дългосрочен план .
Съвременното стратегическо планиране представлява и основа за вземане на решения . Ръководството знае какво организацията иска да достигне и уточнява най - подходящите пътища за действие . Формалното планиране снижава риска при вземането на решения в организацията .
Първите и може би най - съществени решения в процеса на планирането са избор на цели на организацията . Онези организации , които поради своя размер имат сложна и йерархична структора на управление , се нуждаят от декомпозиране на целите . Идеята е с това декомпозиране целите , които произтичат от общата цел на организацията , да станат по - конкретни .

Основната обща цел на организацията , която е причина за нейното съществуване е прието да се нарича мисия . Целите е вдна организация се разработват за осъществяване на мисията .
Ако ръководителите в една организация не са наясно с основната цел , те не могат да изберат най - добрите алтернативи . Ако мисията на една организация не изпълнява роляра на ориентир за ръководителите в нея , то те ще се издигнат в качеството на основен критерий за вземане на решения само индивидуалните си ценности . Това би довело до разединяване на усилията , а не до тяхното обединяване и успеха на организацията .

Формулировката на една организация трябва да съдържа следното :

* Задачата на фирмата по отношение на нейните основни изделия и услуги , основни пазари и основни технологии ;
* Външната среда по отношение на фирмата , която определя работните принципи на фирмата ;
* Културата на организацията - какъв тип работен климат трябва да се създаде вътре във фирмата и какъв тип сътрудичество ще привлича този климат

Анализ на стратегическия план на " Нестле България " АД

Мисията на фирмата е свързана главно с това да се създаде по - добро качество на продуктите , които населението консумира , да запази мястото си сред най - търсените стоки на пазара и да бъде равностоен конкурент .
" Нестле България " Ад се стреми да предоставя на своите потребители продукти , които са безопасни за здравето и които отговарят на всички физиологически нужди . Компанията ежедневно полага усилия за производство на нови технологии и инвестиции , а също така и да осигурява нови работни места , старае се да модернизира асортимента си и свойствата на продуктите .

Цели на фирмата

* Дългосрочни - най - голямата цел е да поддържа лидерското си място на пазара , а основната цел е да спечели доверието на потребителите , независимо от тяхната възраст , като им осигурява полезни продукти с високо качество . Друга важна цел е да поддържа голям интерес в аудиторията , да остане все пак една от водещите фирми на пазара , да защитава позициите си , да прави дарения непрестанно .

* Краткосрочни цели - главната цел на " Нестле България " АД , която има срок до 2016 год. е да се направят изцяло нови опаковки , на който да има отбелязано на предната част упътване на дневната доза за консумация ( както е по новите Европейски изисквания ) . Друга цел , която трябва да се постигне до края на 2014 год. е да се гарантира и да убеди потребителите , че произведените за бебета и малки деца продукти са аправени по всички стандарти и изисквания . До края на 2015 год. трябва да се постигне намаляване на употребата на питейна вода и " парникови газове " за производството на продуктите .

Анализ на околната среда на фирмата :

* Политически и икономически фактори - те оказват голяма роля в дейността на фирмата , свързани са със закона и по - точно с регистрацията по ДДС . Средата в която " Нестле България " АД развива производството си е благоприятна , отговаря на всички изисквания на закона е ХЕИ , стоките носещи това име са със спазен БДС , с оригинални сертификати от всички фирми вносителки .
* Технологични фактори - те влияят върху компанията , като спазват стриктно правилата и процедурите за съхранение на стоките и използваните парични средства за крайната готова продукция .
* Социални и културни фактори - въздействат върху предлаганите стоки , свързани са с потребителите и техните разбирания , вида на опаковката и най - вече на състава на съдържанието на всеки продукт .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на компания за захарни изделия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.