Aнализ на компетенциите на работната сила в сектор Информационни технологии 2013 г.


Категория на документа: Други8. Повишаване на осведомеността сред кандидат-студентите и младите хора

- Липсата на експерти е най-голямата пречка за растеж на ИТ индустрията - както в България, така и в Европа. Компаниите в ИТ индустрията изпитват необходимост от три пъти повече специалисти на всички нива, като тази тенденция ще се развива в бъдеще. Само софтуерният бранш, който ежегодно расте с 10%, ще изпита дефицит от над 27 000 незаети работни места през 2015 г. Този дефицит представлява по-малко от 10% от прогнозирания недостиг на ИТ специалисти на европейско ниво.

- Основното предложение от страна на бизнеса е преминаването от академичен към компетентностен модел на обучение, както и мерки за стимулиране на учене през целия живот. В посока създаването на цялостен компетентностен модел за ИТ сектора работят и БСК съвместно с браншовите организации. Резултат от проекта е ИСОК MyСompetence, която интегрира информацията от различни предприятия. На основата на общия компетентностен подход MyСompetence има за цел да подпомогне развитието на образованието и квалификациите с точна информация за реално придобитите компетенции и тяхното представяне на практика.

- Рязкото увеличаване на заявения брой места в държавната поръчка на студенти по ИТ специалности (поне 6 хиляди годишно) и актуализацията на учебните програми в университетите могат да доведат до затваряне на "пропастта" между търсене и предлагане на ИТ кадри на пазара на труда в средносрочен план. Държавата би подпомогнала допълнително усилията на бизнеса и като осигури допълнително финансиране на системата за преквалификация на кадри.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Aнализ на компетенциите на работната сила в сектор Информационни технологии 2013 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.