Анализ на конкурентните стратегии на Ferrari


Категория на документа: ДругиПродуктовата ориентация е налице, когато фокусът пада върху продукта, а не върху нуждите и желанията на клиента. Компания като Ferrari трябва да се концентрира върху своите продукти, тъй като с течение на годините тя успява да задоволи клиенти си чрез своето превъзходство в качеството, както и чрез предоставянето на скорост, стил и лукс в своите продукти.
Маркетинг на взаимоотношенията

Ferrari винаги успява да изгради и запази добри връзки със своите клиенти, като им предоставя полезност срещу техните пари. Фокусът на компанията е върху цялостните връзки между доставчици и клиенти. Ferrari се стреми да осигури най-доброто обслужване на своите клиенти, чрез осигуряване на качество и по-голяма производителност на своите продукти и услуги и по този начин изгражда лоялността на клиентите.
Обществен маркетинг

Тази концепция се основава на социалната отговорност и дългосрочните интереси на обществото. Според нея целта на компанията не е само да предоставя на клиентите си качествени продукти, но освен това да го прави по начин, който запазва, защитава и подобрява благосъстоянието на обществото. През XXI век хората вече са наясно с редица деликатни за предишното поколение въпроси като тези за здравето, глобалното затопляне, недостигът на ресурси и други, като Ferrari се опитва да привлича клиентите си като използва тази философия. Организацията разбира необходимостта от създаването на един нов, екологично чист автомобил. По този начин получава вдъхновението да създаде новия електрически хибрид Ferrari 599, с максимална скорост 200mph. Основната цел на колата е намаляване разхода на гориво и замърсяването на въздуха, в съчетание със запазване на скоростта и усещането.
Маркетингова стратегия

Успехът, скрит зад маркетинговата стратегия, се основава на рецензията на Ferrari и развитието им през годините. Енцо Ферари никога не е ходил в колеж или гимназия, бил е просто механик в Алфа Ромео, нито дори инженер, но силната му страст към състезанията, скоростта и двигателите, поражда в него нови идеи за двигателите и автомобилите. Страстта винаги е била движещата сила на Ферари. И това е единственият маркетингов инструмент на компанията и до днес.

4. Състояние на изследвания проблем:

Конкуренцията е една от движещите сили на всеки пазар. Тя не само е заплаха за компаниите, но може да бъде и полезна, тъй като спомага за тяхното развитие. Трябва обаче да бъдат взети предвид всички аспекти на пазара, както и всички конкуренти, за да може една компания да бъде лидер. Не бива да се пренебрегват дори най-малките възможности от навлизането и появата на нови конкурентни на пазара, както и не бива да се пренебрегва дори и най-малката заплаха и промяна, тъй като това може да доведе до преструктурирането му. Развитието на пазара и конкуренцията винаги трябва да бъдат внимателно проследявани и използвани в полза на компанията, за да може тя да запази своето лидерство.
III. Глава II: Анализ и изследване на конкуренцията и стратегиите на Ferrari:
1. Особености на пазара:
A) PEST анализ:
Политическо-правни фактори:
А) Загрижеността за околната среда: водещи в търсенето на екологично чисти автомобили, хората биха били склонни да купуват хибридни или дори изцяло електрически автомобили в бъдеще.
Б) Правителствените регулации: ограничение на покупката на коли с високо емисии , както и рестриктивното преминаване на автомобили в центъра, както и политика за ограничаване на регистрационните номера в огромните космополити.
В) Кризата в Украйна: икономическите последствия от ситуацията в Украйна засега са ограничени, но ескалация на кризата може да подкопае световната икономика. Нестабилната обстановка в Украйна обаче, може да повлия негативно върху макроикономически процеси, тъй като геополитическото напрежение е основен фактор за влошаване на световната икономика. Очакванията на институцията са, че икономическият ръст в Централна и Източна Европа през 2014 година ще бъде 1,4 на сто - близо два пъти по-малко от прогнозираните през януари 2,7 на сто. От банката посочват, че в случай, че кризата в Украйна не ескалира, през 2015 година ръстът в Централна и Източна Европа ще е 1,9 на сто.

Според икономисти негативните ефекти от конфликта в Украйна все още не влияят на останалите държави от региона. Очакванията обаче са, че някои от страните ще бъдат засегнати по различен начин. Най-значително се очаква кризата да се усети в Балтийските държави, тъй като те имат специфични търговски и инвестиционни връзки с Русия и Украйна
Икономически фактори:
А) Икономическият растеж на традиционно силните западни страни и САЩ, постепенно бива изместен от икономиките на развиващите се страни от Източна и Югоизточна Азия, Африка и Южна Америка.
Б) Развиващите се страни отделят много средства за модернизация и подобряване на инфраструктурата си - както пътна ( градска и междуградска), така и жп. Това дава основание да се смята, че в близкото бъдеще тази инфраструктура ще бъде развита до съвременни технологични нива.
Социални фактори:
А) В развиващите се страни, притежаването на автомобил е не само средство за придвижване, но и нужда, продиктувана от социалния статус .

Б ) Информираността на хората за опазване на околната среда се увеличава.
Технологичните фактори:

A) Технологията за автомобилните двигатели се развива и капацитетът на акумулаторите се увеличава. Някои страни са започнали да създават инфраструктура с електрически станции за зареждане.

Б) Опитите за намаляването на транспортните произшествия ще са причина за усъвършенстване на автопилота. Google започна пробна експлоатация на свободно движещи се автомобили.

Б) Основен анализ на пазара:

Автомобилният пазар е един от най-динамичните пазари в света. Интензивността на конкуренцията е изключително висока. В конкретните пазарни сегменти както в случая е с този на Ferrari (за спортни и състезателни автомобили) основните конкурентни са няколко на брой и като цяло не се променят. Утвърдените имена на пазара трудно биха могли да бъдат заменени от новонавлизащите. В таблица 3 от Приложението е представено състоянието на автомобилния пазар за миналата година.

Азия продължава да бъде основен пазар в сектора, като пазарният дял нараства благодарение основно на високото потребление от страна на Китай. Търсенето на автомобили в страната отчита ръст през последните 5 години, като през 2009 г. 23% от продажбите на автомобили в световен мащаб са били извършени в Китай. За сравнение - през 2013 г. пазарният дял на Китай се е увеличил до 29% или почти всяка трета кола в света е била продадена в Китай. Това обяснява и все по-голямата насоченост на компаниите от сектора към азиатския пазар и конкретно към Китай.

От гледна точка на отделните компании, до началото на четвъртото тримесечие на 2013 г., най-активни продажби (по брой продадени автомобили) регистрира Toyota Motor Corp. (TM: xnys), която запазва лидерството си в световен мащаб за втора поредна година. Данните за автомобилния пазар в Азия за миналата година са представени в таблица 4 (виж Приложението).
Прогнози за автомобилния сектор за 2014г.

Очакванията за пазара на автомобили в САЩ за 2014г. са за ръст на продажбите, макар и не със същите темпове, както през изминалите 4 години. Това контрастират анализаторите чрез прогнозите за подобрение в макроикономическите показатели на страната. Близо 3.3% е прогнозираният ръст на продажбите, което означава близо 15.8млн. нови автомобили.

Прогнозите за продажбите на автомобили в Китай се различават от тези в САЩ. Увеличението в доходите и потреблението на домакинствата, доведе до значителен ръст в търсенето на спортни и многофункционални коли през 2013г. Очаква се фокусът на китайските потребители през 2014г. да бъде насочен към многофункционалните коли.

В същото време анализаторите предвиждат среден ръст от 22% на печалбата на акция за компаниите от европейския автомобилен сектор. Растящото потребителско доверие може да доведе до умерено възстановяване на продажбите на автомобили на местния пазар, след 6 поредни години на спад в продажбите на нови автомобили.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на конкурентните стратегии на Ferrari 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.