Анализ на корпоративната култура на българска търговска марка пиво


Категория на документа: Други2.3.2 Стремеж към качество

Бирата е страстта на фирмата и този плам намира израз във всяка една дейност, която се извършва в компанията. В пивоварството, в изграждането на марката, както и в добавянето на наслада на потребителите на бирата. Непрекъснатото подобряване на процесите, подпомага улесняването и подпомагането на работа и качеството.

Предоставяйки на българския потребител марка бира на световно ниво и вдъхновяващи иновации затвърждават името и имиджа на компанията.

Компанията инвестира в технологии и в развитието на персона и процесите в компанията, за да бъде печеливша на пазара.
2.3.2 Забавление

"Загорка" внася забавление в живота. Бирата с име "Загорка" създава повече щастливи преживявания на българите. Компанията празнува заедно успехите си с потребителите. Вярва в отборния дъх, увеличавайки удоволствието от ежедневната работа.
2.3.3 Кураж

Целите на компанията са високи и има смелостта да е начело на промяната в индустрията, като въвежда вдъхновяващи иновации и добавя стойност за бирената категория.

Предприема дръзки решения и се учи от грешките си. Компанията е водещ пример в изграждането на марки, които се превръщат в емблематични за България.

3. Устойчиво развитие5
3.1 Стратегия6

"Създаване на добро бъдеще" е новата стратегия на Хайнекен от 2010 г. насам в това число и на Загорка за устойчиво развитие на бизнеса, обществото и планетата. От самото създаване фирмата работи за опазването на околната среда и развитието на обществото.

Създаването на платформа за корпоративна социална отговорност е следващ етап развитието на устойчиво бъдеще. Създаване на по-добро бъдеще е част от бизнес приоритетите на фирмата и е определящо за това как се оправи бизнес.

Разработена съвместно със заинтересованите страни и базирана на световните тенденции за устойчиво развитие, фирмената стратегия е фокусирана върху сферите, в които реално може да повлияят: вода, СО2, устойчиви ресурси и отговорна консумация. Тя е подкрепена и от корпоративни ценности и поведение: предприятието съществува с ценностите си, дава водещ пример и работи в партньорства, за да постигне различното и по-добро бъдеще.

Служителите са посланици на "Създаваме по-добро бъдеще", те са тези, които преодоляват трудностите на ежедневието и правят реална стратегията за устойчиво развитие.
3.2 Загорка и околната среда7

3.2.1 Опазване на водните ресурси

Недостигът на вода е дългосрочен проблем. В днешно време само 1% от водните запаси в световен мащаб е достъпен и годен за пиене, поради което предприятието има огромна отговорност да опазим този жизненоважен ресурс. Нуждае се от вода, за да отглеждаме ечемика за бирата, за да я свари, а в крайна сметка - 95% от продукта е вода. Поели са ангажимент да намаляване количеството вода, нужно за работата на пивоварните с 25% до 2020 година или с други думи да достигне консумация от 3.7 hl вода за 1 hl бира. Отглеждането на суровините за пивопроизводството използва до 100 пъти повече вода, отколкото самото правене на бирата. Ето защо на глобално ниво фирмата работи със земеделските производители, за да намали количеството изразходвана вода за една реколта. За бедните на вода или с недостиг на вода региони са поели ангажимент за цялото количество вода, което са изчерпили от местните водоизточници и са успели да възстановят обратно надлежно пречистено и третирано, да бъде компенсирано чрез локални екологични проекти и социални програми.

3.2.2 Опазване на CO2 емисиите

Парниковият ефект и климатичните промени са пряка последица от нивото на СО2 емисиите в атмосферата. Това на свой ред влияе върху наличността и стойността на суровините за производство на бира.

По-голяма част от въглеродния отпечатък на бизнес всъщност се дължи на отглеждането на земеделските култури (14%), пакетирането (31%), дистрибуцията (9%) и охлаждането на продуктите ни (29%), отколкото на самото пивопроизводство (17%). Ангажиментът им е да намалят СО2 емисиите по цялата верига на доставки (от ечемика до бара), като са концентрирали усилията си до 2020 година в три основни направления: в производството - с 40%; при дистрибуцията - с 20%; при охлаждането на продуктите - с 50%.

За намаляване на СО2 емисиите в производството непрекъснато подобряват работните процеси и технологичното оборудване, за да използват по-малко електричество и природен газ. През 2012, в сравнение с 2009, когато са имали същите обеми на производство, са намалили консумацията си на електричество с 13% (количеството електроенергия, което се консумира от 853 семейства за 1 година ), което води до 812 тона по-малко CO2, а на природен газ с 23% (количество, което се консумира от 819 семейства за 1 година) с нетен ефект от 1878 тона по-малко CO2 в атмосферата.

Оптимизират дистрибуцията на продуктите си до крайните клиенти, за да намалят въглеродните емисии, като използват еднопосочни курсове. Половината от обемите на продажби са в опаковки за еднократна употреба, поради което има изградена система за оптимално натоварване на камионите в правата - с готов продукт и обратната посока - с амбалаж за оптимизиране на празния пробег. По този начин изминатите по-малко километри и по-малък разход на гориво има директен положителен ефект върху въглеродния отпечатък. През 2008 година броят на еднопосочните курсове е бил 5% от общия брой курсове, докато през 2012 е вече 20%, от което са спестени 262 т. СО2 емисии и 1261 т. гориво. Освен това изискваме от всички превозвачи да разполагат с превозни средства с двигатели с мин Евро 3 сертификат.

От 2010 г. купуват само зелени системи за охлаждане на продуктите на пазара. Досега това са 1890 хладилника, които изразходват 35% по-малко електричество и 450 наливни инсталации "Дейвид", които изразходват 75% по-малко електричество в сравнение с конвенционалните такива. През 2013 са инвестирали в още 600 "зелени" инсталации.

3.2.3 Устойчиви ресурси

С оглед повишаващата се нужда от земеделски продукти за прехрана, устойчивото земеделие и ресурси са с все по-голямо значение за днешния свят. Искат да работят по начин, който да гарантира както техните доставки на суровини, така и че същите преимуществено са произведени от местни доставчици.

Бирата се прави от 100% натурални съставки и тъй като бизнесът им се разраства, нуждите от суровини също.Фирмата е наясно, че може да окаже влияние върху биоразнообразието и екосистемите. Това означава, че заедно с фермерите работят заедно, за да отглеждат и купуват необходимите земеделски култури по справедлив и контролиран начин.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на корпоративната култура на българска търговска марка пиво 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.