Анализ на маркетингова система на фирма


Категория на документа: Други
по
МАРКЕТИНГ

ТЕМА: Анализ на маркетинговата система на фирма
"XXX" ООД

Изготвил: XXX Проверил:
Ф-н № XXX / Доц. Р. Илева /
Специалност: Маркетинг

София 2007г.
ПРЕДСТАВЯНЕ

Фирма "XXX" ООД е българска строителна и търговска фирма създадена през 1994г. като Дружество с ограничена отговорност, с предмет на дейност внос и монтаж на висококачествени материали и системи за хидро и топлоизолация на конструкции и съоръжения, както и каучукови подови настилки. Приоритет на фирмата е задоволяване изискванията на клиентите, предлагайки комплексни инженерингови решения от идеята до реалното имплементиране.

Мениджърският екип на фирма "XXX" се състои от млади специалисти с различно по профил образование,притежаващи отличен инженерно-технически потенциал. Фирмата разполага с обучени технически експерти,придобили опит както н а територията на България,така и в чужбина. Групите, полагащи материалите, са опитни работници, добре овладели техниката на работа със специфични материали и изработката на различни по сложност детайли.

Фирмата разполага с модерни складови площи в София, Пловдив, Варна и Русе и съвременно материално-техническо оборудване, осигуряващо висококачествен монтаж на предлаганите продукти и системи.

"XXX" е ексклузивен представител за България на следните фирми:
* JUB - Словения.
Компанията JUB е основана през 1875 г. в
Словения. От тогава, фабриката за бои се превръща в модерен химически завод, където благодарение на прогресивни технологии се произвеждат ежегодно стотици тонове дисперсионни бои, декоративни и фасадни мазилки, и други продукти от строителната химия сертифицирани по ISO 9001 и ISO 14001. Днес JUB е водещ европейски производител и изнася своята продукция в 19 страни. Продуктите на JUB се предлагат за България от "XXX" от 2002 г.
* FREUDENBERG BAUSYSTEME KG - Германия
"FREUDENBERG" е световен лидер в производството на каучукови настилки (ISO 9001:1994). Със своите запазени марки Noraplan(r) и Norament(r) фирмата задоволява изискванията и на най-взискателните клиенти. Изключително високоустойчивите на износване каучукови подови настилки, съчетани с качествата им на лесна поддръжка, трудногоримост, киселиноустойчивост и безшумност, те са подходящи за помещения с интензивен човекопоток и тежък експлоатационен режим.
* GEORG BÖRNER GMBH - Германия
Производител на висококачествени хидроизолационни системи и продукти за покриви, фундаменти и мостови съоръжения. Georg Börner GmbH е основана през 1882 г. в Бад Херсфелд - Германия. В днешни дни фабриката с над 120-годишна традиция и се управлява от четвърто поколение на фамилията Бьорнер тя е един от водещите европейски производители на битумни хидроизолационни продукти и битумни мембрани. През 1996г. Börner предоставя на "XXX" изключителни права за представителство за територията на България. Те включват не само права за дистрибуция, а технология на полагане, обучение на техническия и търговския персонал на "XXX", както и предоставяне на всякаква информация и услуги, необходими за висококачествено обслужване на клиентите.

Продуктите, предлагани от "XXX", са одобрени от Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството и изпитани от Националния институт за противопожарна охрана.

С висококачествените продукти, които тя предлага са изпълнени редица обекти в страната. По известни от тях са: "Каменица АД"-Депо Бургас, Ново Американско посолство, Министерски съвет, Министерство на транспорта, Варненска корабостроителница, Аспарухов мост-гр.Варна-страна езеро, Единен център "Ръководство на въздушното движение"-основи на летище София, Транспортен възел "Родопи"-Пловдив, Технически университет София-филиал Пловдив и много други.

Политиката на фирмата е свързана с търсенето на нови пазарни ниши и завладяването на още по-голям дял от пазара за бои, мазилки, лепила, топло-и хидроизолации в страната. Увеличаването на предлагания асортимент стоки и необходимостта от поддържането на по-големи налични количества улеснява търговския цикъл, което от своя страна налага и по-големи инвестиции.

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

Капиталът на фирма "XXX" ООД е притежание на двама собственици. Мениджърското управление се осъществява от Изпълнителен директор, Търговски директор и Финансов директор. Те имат достатъчно търговски и професионален опит и вземат решения, създаващи мотивация, която позволява на всеки един от персонала да удовлетворява своите потребности. В дружеството работят хора, доказали способностите си технически ръководители, търговски агенти с висока квалификация, оперативни счетоводители, снабдители. Средно численият състав на персонала е 32 души, а текучество почти няма.

ЦЕЛИ НА ФИРМАТА

Стратегическите цели на фирма " XXX" ООД са:
* осъществяване на контакти и представяне на продуктите на по-големите строителни фирми в София и страната.
* представяне на продуктите на фирмите, упражняващи независим строителен надзор и проектантска дейност
* разширяване и подобряване на дистрибуторската мрежа в страната.
* представяне и реализация на нашите продукти в големите търговски вериги, като Практис, Метро, Билла, Мосю Бриколаж и в магазинните мрежи за строителни материали в страната.
* Осъществяване на контакти с учреждения, ведомства и големи организации от София и страната.
* произвеждане и внос на нови продукти, съобразени с нуждите на пазара.
* разширяване на гамата на продуктите, предлагани от "XXX" ООД чрез представителства на чуждестранни фирми.
* приложение на нашите продукти в ремонтните работи на пристанища, ж.п.управления, заводи, учреждения и ведомства.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на маркетингова система на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.