Анализ на медиен текст. Терминологичен речник.


Категория на документа: ДругиШуменски университет "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен
Факултет по Хуманитарни науки, катедра Журналистика

Курсова Работа

По

Теория на текста

Тема:
1.Анализ на медиен текст
2. Терминологичен речник

Изготвил: Теодора А. Тодорова Проверили: проф. д.ф.н. Е. Добрева Специалност: ВО - II курс гл. ас.д-р С.Великова

Фак.№ 1210190120

ШУМЕН 2014

Анализ на медиен текст
"За новата версия на албум от 1988г. Manowar смениха немския флаг с българския"
(Вестник "Телеграф" - 16 януари 2014 година)

I. Описване на текста според критериите за класификация
на езикови текстове:

Вид на текста според семиотичната му основа:
* Смесен
Според формата на речта:
* Писмен
Според тактиката на речта:
* Монологичен
Според жанровата опредаленост:
* Статия
Според сферата на употреба:
* Публицистичен стил
Според тематиката:
* Равлвчение
Според оригилността:
* Оригинален
Според основната функция:
* Информативна
Според доминираща функция :
* Информационен текстов тип

II. Тематична структура на текста

* Текстът е статия от националния всекидневник - вестник "Телеграф". Той е писмен, монологичен, езиков текст от сферата на масовата комуникация. Материалът е оригинална статия с информационен характер.

> МАКРОТЕМА:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на медиен текст. Терминологичен речник. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.