Анализ на недвижимите имоти в град Варна


Категория на документа: Други


Таблица 3

Изменение на пазара в големите градове

Първо полугодие
Изменение 2012/2011

Сделки
Ипотеки
София
-25,26%
-27,25%
Пловдив
-11,15%
-28,48%
Варна
-16,21%
-26,36%
Бургас
-10,72%
-30,69%
Общо за страната
-12,26
-27,46%


Данните от таблицата (таб.3) представят реализирания спад в активността на пазара, който е значителен за един кратък период. Причините са комплексни и тясно обвързани със социално-икономическата обстановка в страната и ЕС.

През тази година продължава спадът в броя на обявените жилищни проекти в сравнение с предходните. През първото тримесечие на 2012 се наблюдава най-нисък брой издадени разрешителни за строеж за последните осем години. По данни на НСИ издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради през първото тримесечие на 2012 г. са 868 на брой. Това е с 8.73% по-малко спрямо същия период на миналата година и с 12.06% по-малко от издените през първото тримесечие на 2010г.
Издадените разрешителни за строеж на жилища за началото на 2012 са с 20.91% по-малко от издадените през същия период на 2011 и с 30.30% по-малко от тези, издадени през първото тримесечие на 2010г. Разгънатата застроена площ на сградите с издадените разрешителни за строеж през първото тримесечие на 2012г. е с 11.94% по-малко от РЗП на сградите с разрешение за строеж от същия период на 2011, а в сравнение с този период на 2010г., са по-малко с 21.39%. Във Варна обаче се наблюдава ръст, съответно от 21.43%. Най-много са издадените разрешителни в град Пловдив - 108 на брой. След него се нареждат Варна със 102 на брой.

За страната най-голям броят на завършените сгради е в областта на Варна - 98, но въпреки това се наблюдава спад от 5.77% спрямо 2011 година. Завършените жилищни единици за периода, сравнение със същия през 2011 година, също бележат спад от 22.09%.

Като цяло през първата половина на 2012 г. се наблюдава строеж на малки по площ жилищни сгради, които не надхвърлят 10 000 кв.м, най-често са до 2000 кв.мПричините са основно две: от една страна, в атрактивните зони на повечето от регионалните градове трудно е намират големи парцели. Другата и по-важна причина е, че малките сгради крият по-малък риск за инвеститорите от гл.т. на пониженото търсене в последните години.

Най-често на пазара се предлагат жилища в нови сгради, построени в периода 1998-2012, като делът им достига до 50.9%. 29.5% от предлаганите жилища са в стари тухлени сгради, а около 19.6% - панелно строителство. По отношение на площта на жилищата, най-често се предлагат апартаменти с площ между 55 - 90 кв.м, като в София и Варна се забелязва и често предлагане на апартаменти над 100 кв.м., като най-предпочитани са 3-стайни, 4-стайни и многостайни апартаменти. Най-слабо от началото на годината е търсенето на едностайни жилища, въпреки ниските им цени. Причината е, че целта на покупката е основно за собствено ползване и постоянно местоживеене, а не за отдаване под наем и последваща препродажба, какъвто беше случаят преди години. Във Варна има голямо предлагане в централните райони на града, както и в кварталите Левски, Възраждане, Владислав Варненчик, Галата и Аспарухово, както беше и през 2011г.

Към края на месец юни 2012г. се забелязва лек спад в продажните цени на жилищните имоти. Статистиката на Форос показва, че средният спад в цените за страната е в размер на 1.76%, а за Варна от 0.99% (таб.4)

Таблица 4
Изменение на цените на жилищните имоти в някои градове
през периода декември 2011г. - юни 2012г. таблица

Град
Монолит
Панел
ново строителство
Средно
София
-9,07%
1,14%Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на недвижимите имоти в град Варна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.