Анализ на организационно-управленска структура на фирма


Категория на документа: Други


Бургаски университет ,,Проф д-р. Асен Златаров''
Колеж по туризъм ,,Проф д-р. Асен Златаров''

Курсова работа по
основи на управлението

Тема: Анализ на организационно-управленска структура на фирма :

,,Корпурация СОНИ'' гр.Минато-Япония

Изготвил:
Величко Б. Митрев-фак. N8225

Гр.Бургас
2013

1.Кратко описание на организацията
2.Описание на продукта
3.Опишете:
3.1.Мисия
3.2.Цели
3.3.Стратегия
4.Проектирайте
5.Анализ на факторите
6.Орзанизационна комуникация
7.Вземане на решения
8.Мотивационна програма
9.Механизми , методи и средства за контрол

1. Кратко описание на организацията
,,Корпурация Сони'' или още по позната като ,,СОНИ'' е Японска многонационално конгломератна корпурация със седалище в Кьонан Минато , Токио , Япония . Разнообразният и бизнес главно е фокусиран в/у електроники , игри , забъвления и сектори на финансови услуги . Компанията е една от главните производители на електрически продукти за производители и професионални пазари . ,,СОНИ'' е класирана 87-ма в листа на ,,Глобъл Форцън'' 500 за 2012.

2.Описание на продукта
,,СОНИ'' предлага редица продукти в различни продуктови линии по света. ,,СОНИ'' е създала възпроиздеждащ музика робот наречен Ролли , робот като куче наречен Аибо и хюманоид наречен Курио. От 1-ви април 2012 , ,,СОНИ'' се е организирала в следните бизнес сегменти : Изображяеми продукти и решения , Игри , Мобилни продукти и комуникации , домашни забавления и мусика , уреди , картини , музика , финансови услуги и всичко друго. Мрежата и медицинския бизнес са включени към всико друго.

3.Опишете: 3.1.Мисия и 3.2 Цели
Има три вида цели в сони като стратегическа цел, тактическа цел и оперативна цел.
В стратегическата цел, Сони се фокусира върху изграждането на своята марка и отглеждане на размера на потреблението.
В тактическата и оперативната цел следва определено ниво за да се успее в стратегическата цел. Например, Сони има стратегии на продажби в ограничен период от време или рекламни стратегии за нови продукти. Това е най-добрият начин за постигане на стратегическата цел.

3.3 Статегии
(Йошиока,председателят на аудио сизнес групата , 2008) в електрическото производство на елсиди телевизори расте бързо; Сони планира да надвиши растежа на пазара , като прибягва до масови инвестиции и технологични различия, които ще позволят на компанията да поддържа огромно количество пратки , според Хироши Йошиока, който е директор на телевизиония филиал на компанията.
4.Проектирайте

Структурата е нещо подобно м/у двете схеми защото организация сони не е с точна управлнска структура.
5.Направете анализ на вътрешна и външна среда
Формулата за успеха на бизнеса са необходими два елемента - за индивидуалната и околната среда. Премахване на стойноста и успеха става невъзможно. Бизнес средата включва всички онези фактори, които имат отношение към бизнеса. Терминът "означава тези външни сили, фактори и институции, които са извън контрола на отделните бизнес организации и тяхното управление и се отразяват на бизнес предприятието. Това означава всички външни сили, в рамките на който бизнес предприятието работи. Бизнес средата влияят на функционирането на бизнес системата. Така бизнес средата може да се дефинира като всички тези условия и сили, които са външни за бизнеса и са извън рамките на индивидуалните бизнес единица, но тя да работи в нея. Тези сили са клиенти, кредитори, конкуренти, правителство, социално-културни организации, политически партии , национални и международни организации и т.н. Някои от тези въоръжени сили оказват въздействие върху бизнеса които пряки и други който имат косвен ефект върху бизнеса.

6. Орзанизационна комуникация
Човешки ресурси
Бизнес дейности водят до обширна комуникация с широк кръг от заинтересовани страни. През последните години, благодарение на широкото използване на електронна поща и други комуникационни технологии, налице е тенденция към по-малко лице в лице комуникиране. Освен това, в забързаното ежедневие на живота на хората, по-често е трудно да предам чувствата на човек с едни взаимодействия, водещи понякога до нараняване на чувствата или липса на яснотата на намеренията. Като се има предвид своята корпоративна култура, която цели ефективна комуникация, Сони създаде среда, в която то да е лесно да се изгради доверие между индивидите и в която тормозното поведение е по-малко вероятно да се случи. Сони се стреми да поддържа здравословна работна среда, както и да се улесни гладкото изпълнение на дейността, като се постави приоритет върху комуникацията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на организационно-управленска структура на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.