Анализ на проблемите на банка


Категория на документа: Други


Проучване на пазара
Добро качество на услугите.
Интерес към услугите.
Резултати
Увеличаване на капацитета.
Намаляване на разходите за работни заплати и социални осигуровки.
Гъвкавост при изпълнение на услугите.
Нови квалифицирани кадри
Фактури за извършена услуги.
Трудови договори с работниците
Запазване на икономическата и политическата стабилност в страната.
Дейности
Уговаряне на среща с настоящи и бъдещи клиенти.
Ресурси:

Финансови ресурси.
Информационни ресурси.
Компютър.
Телефон.
Монтажен екип
Бюджет:
Разходи за оборудване,
Разходи за телефон, материали, разходи за реклама

Финансови средства.


1.3 Анализ на изпълнимостта на проекта
Показателят срок на възвръщаемост показва за какъв период от време ще се изплатят вложените средства, без да се отчета това, че тези средства биха носили доход през времето на реализация на проекта.

Т = Рп = 11 099 = 0.85 - 10 месеца

Пг 13 000

Където:

Т - срок на възвръщаемост;

Рп - разходи по проекта;

Пг - средногодишен приход от проекта, 1 година след реализацията му

2. Планиране на проекта
2.1 Структура на задачите по проекта

3. Закупуване на ново оборудване

3.1. Проучване на фирмите предлагащи оборудване

3.2. Избор на подходяща фирма
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на проблемите на банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.