Анализ на работата по качеството


Категория на документа: ДругиВИ"Румелия запазва своите продукти,създаденото от природата чрез 7-степенната система за контрол на качеството съобразно стандартите и разпоредбите на европейската винарска индустрия,както и системата за контрол на качеството-GMP и НАСС,гарантиращи проследимост на грозда през процесите на бране,производство,преработка,отлежаване,дегустация до търговската мрежа:Прави се ежедневен тест на всяка производствена линия.Тест при процеса на ферментиране,тест в процеса на отлежаване(стареене),тест при дегустация на питието,тест при товарене и транспортиране,170 ежедневни физикохимични,биохимични и макробиологични изследвания(теста),тест при етикиране и пакетиране,тест на изхода на ВИ"Румелия".

Всички изброени тестове,изследвания и проучвания доказват строгият контрол на качеството.

Контролът на качеството е от изключителна важност в процеса на бране,производство,ферментация,отлежаване и бутилиране.Всеки ден специалистите се грижат само продуктите с най-високо качество да достигнат до потребителите.Всеки ден се правят над 200 анализа,които гарантират качеството на процесите и технологията,продуктите и сигурността на вземане на решения.

Входящият контрол на бране на грозде,гарантира ,че единствено качествени суровини ще бъдат вложени в производството.Контролира се всяко ниво и всеки етап от технологията на преработката .

Всеки готов продукт се анализира в лабораторията преди да достигне търговската мрежа.

Политиката на избата към тоталното качество е отворена към клиентите си.

ВИ "Румелия е сертифицирана по европейските стандарти за износ в ЕС.

Осъществява се входящ контрол-на суровини,текущ контрол на същинския производствен процес.Изходящ контрол -на готовия вече краен продукт.

Контролът се осъществява от специални експерти,специалисти, освен от човешки ресурси и от компютърни програми(софтуер).Според "Румелия най-добрият контрол върху качеството на продукцията се осъществява от човешките ресурси.

Контролът в производствения процес се осъществява както от управленския състав и специалистите така и от самия работник или служител.

ВИ"Румелия " се стреми да достигне високо качество,квалифицирана работна ръка,голяма част от пазара,да подобри атмосферата,комфорта(в рамките на допустимото),приятелството вътре в нея.Това ще доведе до конкурентно предимство ,имидж,репутация и заслужено самочувствие.

Някои продукти не стигат до търговската мрежа,те се развалят и влошават качеството,поради което те ВИ"Румелия" намалява обема на своята продукция и търпи загуби и намаляване на печалбата.

За щастие времената са различни,не сме в ерата на Хамураби-най-старият сборник със закони)-2150 год.пр.н.е.Той е държал на контрола на качеството."Ако майстор построи къща и къщата не е здрава и падне и убие притежателят й,то майсторът трябва да бъде убит".

Избата използва висококачествени суровини,материали,квалифицирани човешки ресурси,които на изхода ни носи висококачествен продукт.

Производството на избата е сертифицирано по ISO 9001:2008 .
Той е международен стандарт,поставящ изискванията към системите за управление ,като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя продукта,който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изискваният и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетвореността на клиента.

Също така производството на избата е сертифицирано по ISO 14001:2004.

В основата на международния стандарт ISO 14001:2004 стои все по -голяма ангажираност на човечеството към спасяването на природата и цялата планета.При производството на божествената напитка-виното ВИ използва стъклени екологични бутилки,които могат да бъдат рециклирани.По този начин ВИ"Румелия" освен ,че произвежда тази наслада,тя опазва околната среда и дори едногодишно се включва към протестиращите еколози..Стандартът има идентична структура с тази на

ISO 9001:2008 и също носи идеята за непрекъснато подобряване и усъвършенстване.

ВИ"Румелия"е сертифицирано и по 17025:2005.
Той се отнася за изпитванията и калибриранията извършени със стандартизирани методи,нестандартизирани методи,разработени от лабораториите.

В лабораторията на "Румелия" работят 45 експерти,доктори,специалисти,които правят множество анализи,изследвания ,тестове при всеки производствен процес с цел по-високо качество на продукцията.Тъй като пазарът става все по чувствителен към екологичноста и прилага изискванията спрямо тази насока.

ВИ"Румелия прилага процесът PDCA(планирай-прави-провери-подобрявай) с цел поддържане и проверяване на възможностите на процесите.

Управленският състав на избата предлага средства и работно място за отлични условия на труд.

Управленският състав подбира подходящи кадри,които са квалифицирани и готови за постигане на високо качество на продукцията.

Управленският състав инструктира човешките ресурси относно работите с рисковите машини,покрива всички изисквания по здрявословни и безопасни условия на труд.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на работата по качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.