Анализ на реч на Махмуд Ахмадинеджад пред ООН


Категория на документа: Други
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО"

Анализ на
Тема:
"Реч на Махмуд Ахмадинеджад пред ООН - 4 октомври 2009 г."

Изготвил: Проверил:

Махмуд Ахмадинеджад е настоящият президент на Иран. Роден е на 28 октомври 1956 г. Познат е на широката публика с това, че смело изразява своята позиция по всички международни въпроси. Настоящата реч е произнесена пред среща на ООН на 4 октомври 2009 г. във връзка с работата на Съвета за сигурност. Речта е дълбока, промислена, силно емоционална и наситена с факти и истини, които доказват тезиса на речта. Цялостната аргументация е синтезирана точно.

Уводната част на речта представлява около 1/10 от изказване на Махмуд Ахмадинеджад, но дори и в началото на първата подтеза той продължава въвеждащата си мисъл, като на няколко пъти се обръща към аудиторията.Акцента е поставен в последните абзаци, в които се посочва основната теза за сериозните реформи в структурата и методите на работа на Съвета за сигурност.

Идеите са представени структурирано. Всеки следващ абзац се отличава с градация от предния.

"Г-жо председател, уважаеми ръководители на държави и правителствени ръководители, уважаеми ръководители на делегации, ваши превъзходителства, уважаеми госпожи и господа,Възхвалявам милостивия, всезнаещ и Всемогъщият Бог за да благослови мен с още една благоприятна възможност да се обърна към това събрание от името на великия народ на Иран и да поднеса редица въпроси на вниманието на международната общност.

Също възхвалявам Всевишния за повишаване на бдителността на народите по целия свят, техните смели присъствия в различни международни сбирки и смелите изказвания на техните виждания и желания по отношение на глобалните проблеми.

Днес човечеството жадува страстно обръщането към истината, преданост към Бога, търсенето на правосъдието и зачитане на достойнството на човешки същества. Отхвърляне на господството и агресията, защита на подтиснатите и копнеж за мир, основаващ се на законно желание на народите по света, особено на младите поколения и будната младеж, които се стремят към един свят, свободен от упадък, агресия и несправедливост, и изпълнен с любов и състрадание. Младежите имат право да търсят справедливостта и истината и те имат право да изградят своето бъдеще върху основите на любов, състрадание и спокойствие. И аз възхвалявам Всевишния за тази огромна благословия."

Още в самия увод се съпоставя жестоката действителност с желаното бъдеще на народите живеещи на Земята. Оратора определя общите цели, които благоприятстват за истинността. На няколко пъти се въвежда употребата на единични понятия - Бог и Всевишния, чрез които се търси общочовешкия смисъл, наситен със символика.

"Госпожо президент, превъзходителства.

Това, което измъчва човечеството, днес със сигурност не е съвместимо с човешкото достойнство; Всемогъщият не е създал човека, така че да върши престъпления против другите и да ги угнетява.

Чрез предизвикване на война и конфликти, някои бързо разширяват господството си и натрупват по-голямо богатство и узурпират всички ресурси, докато други търпят резултатите на бедността, страданието и мизерията."

Тук е използвана логическа връзка мужду отделните съждения.

"Някои се стремят да управляват света разчитайки на оръжие и заплахи,докато други живеят в постоянна несигурност и опасност."

Използван е метод за аргументация - реторическа традукция извеждане на следствие от една степен на общност за друга.

"Някои окупират родината на други хора, хиляди километри далеч от границите им.Намесват се в техните дела и контролират петрола им и други ресурси и стратегически пътища, а други са бомбардирани ежедневно в собствените им домове; техните деца са убивани по улиците и алеите на собствената им страна и домовете им са сринати."

Втората част на речта се базира на контрасти и сравняване между някои и другите посочва се връзката между страните и това, че едните успяват за сметка на другите.

"Такова поведение не е достойно за човешки същества и противоречи на Истината, на справедливостта и човешкото достойнство. Основният въпрос е, при такива условия, къде подтиснатите трябва да търсят справедливостта? Кой или каква организация защитава правата на угнетените и подтиска актове на агресия и подтисничество? Къде е седалището на глобална справедливост?"

Тази част на речта се изгражда на Дуализъм: добро - зло, достойно - недостойно.

Кратък поглед върху няколко примера за най-належащите световни проблеми могат допълнително да илюстрират проблема.

А. Необузданото разширяване на ядрени, химически и биологични оръжия

Необузданото разширяване на ядрени, химически и биологични оръжияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на реч на Махмуд Ахмадинеджад пред ООН 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.