Анализ на състоянието на държавната администрация и административният капацитет в България


Категория на документа: ДругиТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГР. ГАБРОВО

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по дисциплина:
Административна интеграция в Европейския съюз

тема:

Анализ на състоянието на държавната администрация и административният капацитет в България

Съставил: Проверил:
Мария Иванова доц.д-р.Цветелина Ганкова
ОКС магистър,І курс
Фак.№ : F31355612

Габрово 2013г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод

2. SWOT анализ на държавната администрация

3. Областен управител - предложения за оптимизиране на функционалната компетентност и взаимодействието му с теритотиалните звена и общинските администрации.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4. Предложения за дискусия,относно:деконцентрация и децентрализация на администрацията.

4.1.

4.2.

5. Заключение
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на състоянието на държавната администрация и административният капацитет в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.