Анализ на управлението на организацията и насоки за усъвършенстването му


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

ОТЧЕТ НА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРАКТИКА

на тема АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ...

И НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО МУ

Разработил:
III курс, специалност ''Маркетинг''

Проверил:

Бургас
2013

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Представяне и управление на анализираната организация.
2. Средата и свързаните с нея предизвикателства пред организацията.
3. Управление на човешките ресурси. Вземане на решения и стимулиране на иновациите в организацията.
4. Комуникационни и информационни системи в организацията. Предложения за подобряването им.
5. Управление на промените в организацията.
6. Ако Вие сте ръководител на организацията какво бихте запазили в мениджмънта й, какво бихте променили и какви организационни иновации бихте внедрили?
7. Самооценка

1. Представяне и управление на анализираната организация

... води своето начало от 2009 година. Фирмата е малка като в нея работят около 15 човека, от които един е управителят. Организацията развива своята търговска дейност чрез Палачинки "Рататуй". Фирмата има два обекта като първият е открит преди четири години в центъра на град Бургас до Бургаски свободен университет, а вторият обект бе открит през лятото на 2012 година в мол "Галерия" Бургас.

Управлението на всеки един от обектите се води от управител, който отговаря за решенията и задачите свързани с всеки един от екипа. Работниците във всеки обект работят на смени, като на всяка смяна има началник смяна, който следи за изпълнението на задачите, има касиер, човек, който приготвя сместа за палачинките и необходимите заготовки и едни работник, който отговаря за приготвянето на палачинката, от нейното изпичане до поднасянето й в готов вид на клиента.

В "Рататуй" всяка една палачинка се приготвя пред очите на клиента. Палачинки "Рататуй" предлагат голям асортимент от продукти. Предлагат палачинки със сладък, солен пълнеж, също така и диетични.

2.Среда и свързана с нея предизвикателства пред организацията.

... функционира в динамична среда. Предизвикателствата пред които е поставена организацията са интересни и изискващи бърза и навременна реакция, както от висшите ръководители, така и от служителите, изпълняващи техните нареждания и заповеди. Някой от тези предизвикателства са: изграждане и трайно утвърждаване в съзнанието на потребителя образа на продуктовата и търговската марка, създаденият вече имидж да се отнася до всички клиенти, навлизане в нови широки целеви пазари, висок обем на осъществяваната търговия на дребно и не на последно място покачване на приходите от продажби.

Трайното утвърждаване в съзнанието на потребителите е предизвикателство, което в ''Рататуй'' се осъществята с качествени продукти на достъпни цени и масова реклама. Масовта реклама се осъществява чрез реклама в интернет, рекламни билборди и реклама по радио и телевизия.

3. Управление на човешките ресурси. Вземане на решения и стимулиране на иновациите в организацията.

В ... се наблюдава линейно-щабна структура на управление, която е характерна за Организациите на прекия контрол. Решенията и задачите се взимат от управителя и се спускат до началник смяна, той от своя страна ги съобщава на съотвения работник, до който се онася. Новоназначените служители минават едноседмичен курс на обучение. На него новоназначеният работик се научава как да прави неоходимата смес, как да прави необходимите заготовки и как да пече саммите палачинки.

Иновациите, които се наблюдават в организацията са свързани с това клиентите да плащат свойте палачинки с ваучери за храна, при доставка ако тя се забави повече от 30 минути палачинката е безплата.

4. Комуникационни и информационни системи в организацията. Предложения за подобрението им.

Комуникационната система на ... е добре развита. Управителят разполага с телефонните номера на всеки един от служителите си, както и те самите разполагат с номерата на колегите си, било то за да се свърже с тях заради промени в графика или поради възникването на някакъв проблем. В ... всеки служител има електронна поща, на която получава своя електронен фиш. На всеки три месеца управителят на "Рататуй" организира time building с цел да сплотят работния колектив.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на управлението на организацията и насоки за усъвършенстването му 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.