Анализ на веригите на доставки на компания


Категория на документа: Други


Има обстоятелства, при които земеделските стопани могат да получават повече от пазарната цена, като например:
* ако качеството на кафето е високо
* ако предприемат някои или всички етапи на преработка, за които може да бъде платено да се направи от трети лица
* ако те могат да продават директно на производителя, а не на посредниците

Земеделските производители могат също така да намалят разходите си, ако те са в състояние да споделят обработка и транспортни съоръжения с други фермери. Земеделците могат да продава кафето си по различни начини:
* те могат да продават на следващото звено в традиционната верига за доставки - на колектора или търговския производител
* те могат да продават на правителствени агенции в страните, където търговията с кафе е правителствено-контролирана, въпреки че това става все по-рядко
* или, те могат да продават директно на производител като Нестле.
Земеделските стопани обаче обикновено не могат да избират начина, по който те продават кафето си. Продажбата директно към производителите е привлекателна, като потенциално фермерите получават цена над пазарната. Въпреки това, би било невъзможно за всички кафето в света да бъде закупено директно от земеделските производители. Въпреки, че пряката покупка е привлекателна, тя е само един от няколкото методи за търговия, всички от които имат своите достойнства и никой от които не е непременно по-справедливо, отколкото другите. В крайна сметка това е пазарната цена, която определя колко фермерите да получават.

Търговските методи на Nestle
Nestlé е пионер в закупуването на кафе директно от производителите. Все по-голям процент от кафето в компанията се закупува директно от производителя и в момента е една от най-големите директни купувачи в света. В страни, където това не е възможно, Nestlé работи по начин, стремееики се да бъде възможно най-близо до производителите, по веригата за доставки.
Търговията без посредници
В страните производителки на кафе, където Местле също произвежда за износ или местна консумация, има политика за директно закупуване на кафе от производителите. Компанията предлага справедлива цена на земеделските производители и така гарантира редовни доставки и гарантирано качество за своите собствени фабрики. По високото качество, разбира се Нестле е готова да плати по висока цена, тъй като доброто качество на суровините са от съществено значение за дейността й. В страните, където се извършва директно изкупуване, Нестле има извесна рекламна цена и минимална базова цена. Чрез представяне на референтно ниво на производителите, другите търговци са принудени да поддържат конукентни на компанията цени.
Нестле стартира политика си за директно изкупуване през 1986. Сумите са се увеличили значително. През 1998 около 15 на 100 от своите зелени покупки са закупени директно.
Като пример, във Филипините, земеделските производители носят своята продукция в центровете на Нестле, разположени в развиващите се кафе региони. Качеството се анализира, докато производителите чакат и след това им се плаща на място. През 1998 преките покупки на зелено кафе възлизат на 90 на 100 за двете и фабрики за инстанто кафе във Великобритания.
Купуване от дилърите
В страни като Великобритания, това е просто невъзможно за компании като Нестле, да купуват от стотиците хиляди земеделски производители. Те са принудени да закупуват стока и от дилъри използващи международния пазар. Въпреки това, Нестле се стреми да познава колкото се може повече хора по веригите за доставки. Компанията ръководи отношенията между търговец и износител и често кани превозвачи към Великобритания, за да се обучават заедно с персонала, с цел осигуряване на качеството. Nestlé съгласява на процедури за всичко - от контрол на вредителите до методи за опаковане, за да гарантира, че всичко работи за най-високите стандарти за качество.
Заключение
Създаването на прекрасни чаши кафе е не само бизнес на Нестле, то е работа на всички участници във веригата за доставки. Това е в интерес на всички - на земеделските производители и на Нестле. Земеделските стопани получават справедливи доходи от кафето си. Това гарантира, че те ще продължат да отглеждат кафе и да инвестират в увеличаване на техния добив и качество, а това от своя страна е гаранция за предлагането на качествени кафе продукти, които компании като Нестле изискват.

Създаване на споделена полза по веригата на доставки
Нестле е водеща световна компания, занимаваща се с хранене, здраве и уелнес. В нея работят около 330 000 души и има 461 фабрики в 83 страни по целия свят; почти половината от тях са в развиващите се страни.
Във Великобритания, в Nestlé работят повече от 7000 души в 19 обекта. Компанията е един от най-големите износители в Великобритания и Ирландия. Износът на продукти всяка година е на стойност над £ 300 милиона в над 50 страни по целия свят.
Нестле е фирма майка във Великобритания, произвеждаща марки като KIT KAT(r), NESCAFÉ(r), SMARTIES(r), GO CAT(r) and SHREDDIES(r). Повече от трилион кит ката се пройзвеждат за една година.

Културата на Нестле
Nestlé има серия от корпоративни бизнес принципи, предназначени за насочване на начина, по който организацията и нейните служители работят. Тези принципи са в основата на културата на Нестле и имат за цел да защити доверието на потребителите и други заинтересовани страни. Принципите и свързаните с тях политики са свързани с дейности, свързани с:
1. Потребители
2. Правата на човека и трудовите практики
3. Служители
4. Доставчици и клиенти
5. Околна среда
Nestlé работи в рамките на вторичния сектор на промишлеността, създаване и доставка на продуктите си към клиентите. Тя конвертира суровини в готова продукция за да могат се наслаждават потребителите. Суровините, използвани в много от продуктите на Нестле са с произход от първичния сектор. Например, Nestlé марки като KIT KAT, AERO (r) и Smarties съдържат какао, произхождащо от какаови земеделски производители от цял ​​свят.
Nestlé работи с какаови земеделски стопани, за да им помогне да развият печеливши ферми и да се премахне детския труд, като в същото време развиват устойчиви доставки на какао за Нестле продуктите. Следва да разгледаме как Нестле създава споделена полза в рамките на своята верига за доставки на какао и да се подобри живота на какаовите фермери и в същото време да се подобрява качеството на продуктите си.
Корпоративна социална отговорност
Корпоративната социална отговорност включва бизнеса като широк поглед на дейноста си, гледайки отвъд печалбите на акционерите и се фокусира върху други заинтересовани страни. А заинтересованите страни са всички са всички, които имат интерес или могат да повлиаят на решенията и действията на един бизнес.
Заинтересованите страни могат да бъдат вътрешни или външни за бизнеса. Вътрешни заинтересовани страни включват служители и акционери. Външните заинтересовани страни включват доставчици, клиенти, общностите, в които бизнесът работи и на околната среда.
За компании като Нестле, които работят с доставчици от различни страни, много от тях в по-бедните региони на света, става все по-важно да се вземе по-широк поглед на отговорностите. Нестле смята, че да бъде една компания успешна и да се развива в дългосрочен план и да бъде в полза на акционерите, трява да бъде и от полза на обществото. Това нарича компанията споделена полза.
Създаване на споделената полза
Създаване на споделена стойност се е превърнала в неразделна част от начина, по който Нестле прави бизнес. Тя се основава на спазването на международните закони и кодекси за поведение и бизнес принципи на компанията, както и акцент върху устойчивостта на околната среда. Тя има за цел да се създаде нова и по-голяма стойност за обществото и акционерите в областите, в които компанията може да имат най-голямо въздействие - храненето, водата и развитието на селските райони. Те са ядрото на своите бизнес дейности и са от жизненоважно значение за верига на доставки:
* Водата: тя има огромно значение за производство на качествени продукти
* Развитие на селските райони: общото благосъстояние на земеделските производители, селските общности, работниците, малките предприятия и доставчици е присъща е от същесвено значение за дългосрочния успех на бизнеса на Нестле.
* Хранене: храната и храненето са в основата на здравето на бизнеса на Нестле като водеща компания за хранене, здраве и Уелнес.
Партньорства
Nestlé търси активно участие и партньорства с външни заинтересовани страни, за да се оптимизира положително въздействие. Тя има за цел да използваме силата на основните си дейности и партньорства за съвместни ползи на хората в страните, в които тя работи.
Общи принципи и цели, поставени от организации като Организацията на обединените нации, също така помагат да се оформи подход на компанията за корпоративна социална отговорност. Например, корпоративни бизнес принципи на Нестле включват: 10 United Nations Global Compact за правата на човека, труда, околната среда и корупцията. Nestlé е активен член на няколко работни групи и инициативи на компактния си.

Създаване на споделена полза по веригата на доставки
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на веригите на доставки на компания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.