Анализ на веригите на доставки на компания


Категория на документа: Други


Дейности по веригата за доставки трансформират природни ресурси и суровини в крайни продукти, които се доставят на крайния потребител. Всеки етап от процеса добавя полза към общата полза на крайния продукт. Nestlé функционира в рамките на сложни вериги за доставки. Неговата верига за доставки на какао започва от какаовите зърна чак до шоколадово блокче. Този път започва с какао от земеделските производители, които отглеждат културите; към кооперации, които управляват продажбата на реколтата; на преработвателите и производителите, като Nestlé, които създават шоколадови изделия; на търговците на дребно като супермаркети, и в крайна сметка на потребителите, които купуват продуктите.

Източниците на материали на Nestlé са от хиляди ферми, много от които са малки земеделски производители в бедните селски райони на света. В много селски райони, липсата на инвестиции в инфраструктурата има сериозно въздействие върху качеството и количеството на суровините, на които Nestlé и други компании разчитат. Nestlé осигурява обучение с цел насърчаване на устойчивото производство, защита на предлагането и качеството на суровините и имат положително, дългосрочно влияние върху местната икономика и стандартите на живот на земеделските производители. Около две трети от всички разходи на компанията са от суровини. Близо 40% от тях отива на три основни съставки: мляко, кафе и какао. Cocoa е основна съставка в шоколада и като такъв е от жизненоважно значение за Нестле. Тя идва от какаови зърна, които растат в една шушулка на какаово дърво. Близо 40% от тях отиват за три основни съставки: мляко, кафе и какао. Какопто е основна съставка в шоколада и като такъв е от жизненоважно значение за Нестле. То идва от какаови зърна, които растат в шушулка на какаово дърво.

Планът за какаото на Нестле
Какао планът н а Нестле стартира през октомври 2009 г. в Кот д'Ивоар, Африка. Това е отличен пример за Създаване на споделена полза и подход към бизнеса, който включва инвестиция от £ 67 милиона между 2010 и 2020 г., въз основа на £ 37 милиона през 15-те години преди плана. Инициативата има за цел да помогне на какаовите фермери да притежават печеливши ферми, съобразени с околната среда, да имат добро качество на живот и да дадат на децата си по-добро образование.
Също така компанията има за цел да се гарантира устойчиво и високо качество доставките на какао за Нестле в дългосрочен план. Някои от областите върху, които се фокусира компанията за постигането на тази цел са: подобряване на обучението фермерите, закупуване от кооперации и изплащане на премия, както и работа с програми за сертифициране като Fairtrade. Това създава полза по веригата на доставки, особено за земеделските производители и техните семейства по протежение на пътя.
Планът за какаото се превръща в ключов начин, по който Nestlé се справя с проблеми пред какаовите земеделски производители, както и на техните семейства и общности. Голяма част от източниците на какао са от Кот д'Ивоар. Качеството и количеството на какаовите доставки са в упадък. Средната възраст на какаовия земеделски производител е на възраст над 55 години и така индустрията трябва да се помисли, кога ще дойде следващото поколение на какаовите фермери. Много млади хора в региона напускат селата, за да работят в градовете. В резултат на това има недостиг на работна ръка и умения. В крайна сметка, целта е да се повиши стандарта на живот на какаовите фермери и да се осигури ново поколение.
Предимства на отговорното поведение
Планът за какаото е ясен пример как Нестле създава споделена стойност, както за компанията, така и за какаовите земеделски стопани, техните семейства и техните местни общности. Чрез него Nestlé осигурява доставката на висококачествено какао с гарантирани източници. Също така гарантира, че подкрепя развитието на какао фермерска общност и отговаря на сертифицирани етични и екологични стандарти.
Nestlé се фокусира върху подобряване на предлагането е представя ползи в много области:
* Инвестиране в изследване на растенията - С разработването на по-високо качествени семена, които произвеждат обикновено с 50% -200% повече какао, това дава възможност на фермерите да отглеждат повече какао и да поддържат по-високи доходи. В Nestlé е създаден Център за изследвания и развитие в Абиджан в Кот д'Ивоар, за да се подкрепи развитието на високодоходни какаови растения.
* Инвестиране в обучение на земеделските производители - Обучение на земеделските стопани е за да се научат по-добри техники за управление на културите и вредителите, както и повишаване на тяхната информираност по въпросите на детския труд, което помага за подобряване на резултатите и увеличава доходите на земеделските стопани.
* Подобряване на социалните условия - Nestlé създадава партньорство със World Cocoa Foundation за изграждане и ремонт на училища в селскостопански региони и подкрепя фермерите и техните семейства. Това ще означава, че посещаването на училище ще стане по-привлекателна и жизнеспособна опция за родители и деца, както и че рискът от детския труд ще бъде намален
* Fairtrade и Utz labels - растения са сертифицирани съгласно Fairtrade. Nestlé изплаща премия за своите какаови зърна, което подобрява нивата на доходите на производителите и помага да се осигури бъдещото развитие на общностите. Nestlé е и първата хранителна компания, която се присъединя към Асоциацията на панаир на труда (FLA) и работата й в Кот д'Ивоар е открита и независима.
Планът за какаото е една развиваща се и нарастваща програма. Всяка година все повече кооперации на земеделски производители се добавят към плана. Планът е разширен и към други държави като Индонезия, Гана, Венецуела и Еквадор.

Общуването със заинтересованите страни
Ефективна комуникация със заинтересованите страни също е важен елемент на отговорно бизнес поведение. За Nestlé, ангажирането със заинтересованите страни е в основата на създаване на споделена полза. Това позволява на компанията да се идентифицират възникващите проблеми, да се оформят отговорите и да се продължи управлението на подобрения в работата. Теми повдигнати от заинтересованите страни са обсъждани в най-различни местни и международни форуми. Те включват: хранене, здраве и уелнес, образование и достъп; роля на Нестле по въпросите на обществената политика; одит и разкриване на маркетингови практики, както и безопасността на храните.
Nestlé се ангажира със заинтересованите страни по най-различни начини. Например:
* Чрез годишните доклади на Нестле за създаване на споделена полза и отчетите, заинтересованите лица могат да видят къде са инвестирани средства, как компанията е решаване на въпроси като екологичните показатели и на положителния ефект от дейностите за Създаване на споделена полза.
* Корпоративният сайт на Nestlé съдържа информация за всички фирмени политики, принципи и дейности.
* Има специализирани уебсайтове за ключови проекти, като например Плана за какаото. Тези сайтове обединяват всички детайли по инициативата в лесен за четене и разбираем начин.
Залючение
Създаване на споделена полза кара Nestlé да приеме по-широк фокус на своите отговорности. По този начин, тя е в състояние да доведе до цяла поредица от ползи за заинтересованите страни, независимо дали те са фермери и техните общности, акционери или потребителите.
Планът за какаото е начин за справяне с проблемите пред които са изправени какаовите фермери и техните общности. Това е дългосрочен процес, който е създал по-добри резултати за всички участници в какао индустрията. Това е позволило на Нестле да подкрепи местните общности, както и за подобри качеството и производството на какао.

Използвани източници:
http://businesscasestudies.co.uk
http://www.nestle.bg/bg
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на веригите на доставки на компания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.