Анализ по контрол на качеството


Категория на документа: Други


ВИ "Румелия е сертифицирана по европейските стандарти за износ в ЕС.

Осъществява се входящ контрол-на суровини,текущ контрол на същинския производствен процес.Изходящ контрол -на готовия вече краен продукт.

Контролът се осъществява от специални експерти,специалисти, освен от човешки ресурси и от компютърни програми(софтуер).Според "Румелия най-добрият контрол върху качеството на продукцията се осъществява от човешките ресурси.

Контролът в производствения процес се осъществява както от управленския състав и специалистите така и от самия работник или служител.

ВИ"Румелия " се стреми да достигне високо качество,квалифицирана работна ръка,голяма част от пазара,да подобри атмосферата,комфорта(в рамките на допустимото),приятелството вътре в нея.Това ще доведе до конкурентно предимство ,имидж,репутация и заслужено самочувствие.

"Румелия" държи на качеството,не само по отношение на самото производство,а и по отношение на пакетирането и доставянето на крайния потребител.В целия производствен процес е възможно да се появят дефектни продукти по една или друга причина.Отговор на ръководството на избата е да гарантира чрез адекватни мерки,че дефектните продукти няма да бъдат преработени и предложени отново за продажба,а че ще бъдат проверени ,анализирани и че ще бъдат установени причините за дефекта.В случаи на цялостна или частично дефектна доставка,клиентът може по свой избор да поиска промяна,намаляване на цената,заменяща доставка или поправка като във всички случаи клиентът си запазва правото на обезщетение,както и за последващи беди.

Някои продукти не стигат до търговската мрежа,те се развалят и влошават качеството,поради което те ВИ"Румелия" намалява обема на своята продукция и търпи загуби и намаляване на печалбата.

За щастие времената са различни,не сме в ерата на Хамураби-най-старият сборник със закони)-2150 год.пр.н.е.Той е държал на контрола на качеството."Ако майстор построи къща и къщата не е здрава и падне и убие притежателят й,то майсторът трябва да бъде убит".

Избата използва висококачествени суровини,материали,квалифицирани човешки ресурси,които на изхода ни носи висококачествен продукт.

Производството на избата е сертифицирано по ISO 9001:2008 .
Той е международен стандарт,поставящ изискванията към системите за управление ,като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя продукта,който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изискваният и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетвореността на клиента.

Също така производството на избата е сертифицирано по ISO 14001:2004.

В основата на международния стандарт ISO 14001:2004 стои все по -голяма ангажираност на човечеството към спасяването на природата и цялата планета.При производството на божествената напитка-виното ВИ използва стъклени екологични бутилки,които могат да бъдат рециклирани.По този начин ВИ"Румелия" освен ,че произвежда тази наслада,тя опазва околната среда и дори едногодишно се включва към протестиращите еколози..Стандартът има идентична структура с тази на

ISO 9001:2008 и също носи идеята за непрекъснато подобряване и усъвършенстване.

ВИ"Румелия"е сертифицирано и по 17025:2005.
Той се отнася за изпитванията и калибриранията извършени със стандартизирани методи,нестандартизирани методи,разработени от лабораториите.

В лабораторията на "Румелия" работят 45 експерти,доктори,специалисти,които правят множество анализи,изследвания ,тестове при всеки производствен процес с цел по-високо качество на продукцията.Тъй като пазарът става все по чувствителен към екологичността и прилага изискванията спрямо тази насока.

ВИ"Румелия прилага процесът PDCA(планирай-прави-провери-подобрявай) с цел поддържане и проверяване на възможностите на процесите.

Управленският състав на избата предлага средства и работно място за отлични условия на труд.

Управленският състав подбира подходящи кадри,които са квалифицирани и готови за постигане на високо качество на продукцията.

Управленският състав инструктира човешките ресурси относно работите с рисковите машини,покрива всички изисквания по здравословни и безопасни условия на труд.

Управленският състав подпомага за изграждане на приятелска атмосфера в избата.Според ВИ"Румелия" приятелският колектив ще постигне по голяма ефективност,за по бързо време и ще направи високото качество още по високо.

Управленският състав мотивира морално и материално работниците и служителите при добре свършена работа.И санкционира при лошо качество и непокриване на изискванията.

Управленският състав определя мисията,стратегията и целите на "Румелия".

Успехът на винарията зависи от това доколко тя разбира и изпълнява потребностите на клиентите,доколко тя се стреми до отлично качество и до
инвестиране и новаторство.

ВИ "Румелия" ежегодно сменя частично една трета от персонала.Подбора на кандидати се осъществява с 3-дневна програма ,която включва.1 ден- писмен изпит ;2 ден -устен изпит,3 ден -интервю и предоставяне на СV.Персоналът придобива допълнителни знания и умения,които помагат по-качествено и по-ефективно извършване на дейността.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ по контрол на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.